Ciekawe serwisy na temat mikroskopii

Mikroskopy, preparaty, sprzęt, metody utrwalania i barwienia preparatów, zdjęcia mikroskopowe, mikrofotografia, metodyka, bioindykacja
Awatar użytkownika
planapo
Posty: 5378
Rejestracja: 30 gru 2010, o 15:20

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: planapo » 11 lis 2016, o 12:43

Wrzuc link zamiast opisywac w co klikac

Ponad 70 lat od smierci autora - prawa autorskie wygasly.

jarud
Posty: 325
Rejestracja: 27 cze 2015, o 15:25

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: jarud » 11 lis 2016, o 16:05

Niech klikają, palce im nie odpadną. Przy okazji poznają to interesujące forum i zobaczą doskonałe zdjęcia kolegów z naszego polskiego forum

Awatar użytkownika
planapo
Posty: 5378
Rejestracja: 30 gru 2010, o 15:20

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: planapo » 11 lis 2016, o 16:29

Ciekawi mnie dlaczego nie chcesz podac linku

Boguslaw
Posty: 1491
Rejestracja: 4 sty 2010, o 11:50

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: Boguslaw » 11 lis 2016, o 17:09

Forum:
microbehunter.com/microscopy-forum/viewtopic.php?t=1974
w pierwszym poście link do
"Protozoology 1931 Richard Kudo (wyd. IV 1954)

Karol__
Posty: 179
Rejestracja: 9 sty 2019, o 22:49

[Film] Sięgając tam, gdzie wzrok nie sięga

Post autor: Karol__ » 2 mar 2019, o 00:15

Nie byłem pewien gdzie zamieścić ten link. Wykład : Sięgając tam, gdzie wzrok nie sięga – granice mikroskopii, Michał Krupiński

Bardzo ciekawie poprowadzony wykład, o mikroskopii. W bardzo przystępny sposób pan Krupiński tłumaczy działanie i obserwacje prowadzone na mikroskopie elektronowym (w szczególności). Polacam zamiast odcinka na netflixie


Boguslaw
Posty: 1491
Rejestracja: 4 sty 2010, o 11:50

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: Boguslaw » 2 mar 2019, o 09:09

To dwa linki, które raczej należy traktować jako ciekawostki, chociaż może ktoś się skusi aby je przetestować/pobawić się -)

Kod: Zaznacz cały

weirdscience.eu/Laserowy%20mikroskop.html 
Laserowy mikroskop
Poniższy arty­kuł został opu­bli­ko­wany pier­wot­nie w cza­so­pi­śmie dla nau­czy­cieli Bio­lo­gia w Szkole (3/2015):
".
Budowa
Mikro­skop optyczny składa się z kilku pod­sta­wo­wych ele­men­tów. Są to między innymi oświe­tlacz, kon­den­sor, sto­lik, na którym umiesz­cza się obser­wo­wany pre­pa­rat, obiek­tyw, tubus i oku­lar [4]. Da się jed­nak pro­ściej!

Do zbu­do­wa­nia pro­stego, lase­ro­wego mikro­skopu nie jest konieczne posia­da­nie dro­giego czy trud­nego do zdo­by­cia sprzętu. Wystar­czą do tego:

strzy­kawka o objęto­ści 2-5ml,
igła do zastrzy­ków,
laser półp­rze­wod­ni­kowy,
sta­tyw, łapy labo­ra­to­ryjne,
ekran.

Igłę do zastrzy­ków należy stępić poprzez zesz­li­fo­wa­nie jej ostrej końc­ówki za pomocą pil­nika do metalu lub kamie­nia szli­fier­skiego.

Najt­rud­niej­szy do zdo­by­cia wydaje się być laser. Rze­czy­wi­stość oka­zuje się być jed­nak dla nas łaskawa, ponie­waż w tej roli całk­o­wi­cie wystar­cza­jący będzie wskaźnik lase­rowy [Fot.1]. Nie należy jed­nak wyko­rzy­sty­wać wskaźn­i­ków dających świa­tło czer­wone, ponie­waż dłu­gość fali takiego świa­tła jest zbyt duża i uzy­skany obraz jest nie­zbyt wyraźny. Dodat­kowo, czu­łość ludz­kiego oka na barwę czer­woną jest sto­sun­kowo nie­wielka. Z tych powo­dów w doświad­cze­niu zasto­so­wano wskaźnik o świe­tle zie­lo­nym (λ=532nm) i mocy pro­mie­nio­wa­nia mniej­szej niż 10mW.
."

Boguslaw
Posty: 1491
Rejestracja: 4 sty 2010, o 11:50

Re: BAZA INFORMACJI - ciekawe strony na temat mikroskopii.

Post autor: Boguslaw » 2 mar 2019, o 09:10

Kod: Zaznacz cały

weirdscience.eu/Nieprzyzwoicie%20tani%20mikroskop.html 
"Nieprzyzwoicie tani mikroskop"
Poniższy arty­kuł został opu­bli­ko­wany pier­wot­nie w cza­so­pi­śmie dla nau­czy­cieli Bio­lo­gia w Szkole (4/2015):
"Budowa
Pod­sta­wo­wym ele­men­tem opi­sy­wa­nego mikro­skopu jest kamera inter­ne­towa. Naj­le­piej wyko­rzy­stać naj­tańszą kamerę inter­ne­tową pod­łączaną do kom­pu­tera za pomocą złącza USB. Niska cena jest tutaj zaletą, ponie­waż cięcie kosz­tów przez pro­du­cen­tów powo­duje, że takie kon­struk­cje są mak­sy­mal­nie uprosz­czone pod względem mecha­nicz­nym. W dużym stop­niu uła­twia to nie­zbędne prze­róbki.
."

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post