Interpretacja badań TK I PET

Dyskusje medyczne poruszające problemy badań medycznych, terminów, sposobów realizacji i przygotowań, interpretacji wyników z badania krwi i innych.
Halina21
Posty: 1
Rejestracja: 8 maja 2016, o 13:48

Interpretacja badań TK I PET

Post autor: Halina21 » 8 maja 2016, o 13:54

Serdecznie witam przesyłam cały przebieg mojej choroby z nadzieją, że ułatwi on postawienie dokładniejszej „diagnozy” i odpowiedzi szczególnie co do interpretacji wyniku ostatniego badania PET. Jestem nim bardzo zmartwiona- bo nikt nie chce lub nie potrafi odpowiedzieć mi „co dalej”?

Kobieta 72 lata
Data operacji 03-01-2013
Usunięcie macicy z przydatkami . Usunięcie sieci mniejszej. Usunięcie wyrostka robaczkowego. Usunięcie węzłów chłonnych miednicy mniejszej.
12-01-2013
Rozpoznanie kliniczne Ca oviducti
Badanie histopatologiczne – fragment opisu : denocarcinoma serosum G III
16-04-2013
Oddział Onkologii Ginekologicznej
Rozpoznanie : C57 nowotwór złośliwy surowiczny jajowodu FIGO iii G3
Leczenie 5 kursów chemioterapii
08-05-2013
Oddział Onkologii Ginekologicznej- wypis
06-05-2013 USG jamy brzusznej :wątroba jednorodna o prawidłowej echogeniczności , zmian ogniskowych nie uwidoczniono. Pęcherzyk żółciowy bez złogów. Drogi zółciowe nieposzerzone. Śledziona, trzustka, nerki ultrasonograficznie prawidłowe. Pęcherz moczowy słabo wypełniony.
Leczenie 6- ty kurs chemioterapii.Pacjentka wypisana do domu w stanie dobrym bez dolegliwości . Leczenie przebiegło bez powikłań
KOLONOSKOPIA
Przejrzano całe jelito grube. Zmian nie stwierdzono.
8-06-2013 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – przed i po podaniu środka kontrastowego :
W porównaniu z poprzednim badaniem z28-12-2012 w loży pooperacyjnej cech wznowy nie twierdza się.
- po stronie lewej za podziałem t. Biodrowej wspólnej pomiędzy tetnicą biodrową zewnętrzną i wewnętrzną pojawiła się płynowa struktura wielkości 23x16x38 mm
-całkowita regresja płynu w jamie brzusznej
-w przestrzeni zaotrzewnowej oraz w miednicy mniejszej patologicznie powiększonych węzł…ów chłonnych nie stwierdza się.-obraz pozostałych narządów jamy brzusznej i miednicy podobny
-części kostne bez cech destrukcji-nadprzeponowe partie płuc bez zmian ogniskowych.
10-09-2013 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – wielofazowe :
W sąsiedztwie lewej t. biodrowej zew. Przestrzeń płynowa gładko okonturowana wiel. 16x21x37 mm obraz jak w poprzednim badaniu
-trzustka , śledziona , nadnercza prawidłowe
nerki położenia, wielkości, kształtu i struktury prawidłowej, jednoczasowo wydzielają cieniujący mocz
-drogi moczowe nieposzerzone-pęcherz moczowy o gładkich ścianach
- w przestrzeni zaotrzewnowej nie stwierdza się obecności patologicznie powiększonych węzłów chłonnych
-objęte badaniem struktury kostne bez cech destrukcji , przypodstawne części płuc bez zmian ogniskowych
-zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego
29-01-2014 USG JAMY BRZUSZNEJ :
Wątroba jednorodna o prawidłowej echogeniczności , zmian ogniskowych nie uwidoczniono.
Pęcherzyk żółciowy z obecnością przyściennych hyprechogenicznych struktur do 7 mm polipy?
Drogi żółciowe nieposzerzone.
Śledziona, trzustka ( w zakresie trzonu) , nerki ultrasonograficznie prawidłowe.
Przestrzeń opkołoaortalna wolna.
W sąsiedztwie lewej tętnicy biodrowej wspólnej hypoechogeniczna struktura wielk. 22x16x33mm węzeł chłonny? Wskazane badanie TK.Pęcherz Moczowy słabo wypełniony.
21-02-2014 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – przed i po podaniu środka kontrastowego wielofazowe
W porównaniu z poprzednim badaniem TK jamy brzusznej i miednicy z 10-09-2013 :
-cech wznowy nie stwierdza się, obraz loży pooperacyjnej podobny jak poprzednio
-w przestrzeni zaotrzewnowej oraz w miednicy mniejszej patologicznie powiększonych węzłów chłonnych nie stwierdza się
-grzbietowo od tętnicy biodrowej zewnętrznej lewej hypodensyjna struktura (płynowa) wielk. 21x17x35mm – obraz podobny jak poprzednio
- w pęcherzyku żółciowym przyscienna tkankowa struktura wielk. 7mm- prawdopodobnie polip oraz dwa drobne zwapnione złogi wielk. 2mm i 4mm – obraz jak poprzednio.
-pozostałe narządy jamy brzusznej i miednicy bez zmian – podobnie jak poprzednio
-nadprzeponowe partie płuc prawidłowo powietrzne, bez zmian ogniskowych
- struktury kostne bez cech patologicznej destrukcji
Wnioski : w porównaniu z poprzednim badaniem TK obraz podobny
21-07-2014 2014 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – przed i po podaniu środka kontrastowego wielofazowe :
W porównaniu z poprzednim badaniem TK jamy brzusznej i miednicy z 21-02-2014 nadal widoczna hypodensyjna struktura (płynowa) wielk. 21x17x33mm grzbietowo od tętnicy biodrowej zew. Lewej- obraz podobny jak poprzednio. Poza tym w przestrzeni zaotrzewnowej oraz w miednicy mniejszej patologicznie powiększonych węzłów chłonnych nie stwierdza się
W pęcherzyku żółciowym przyścienna tkankowa struktura wielk. 7mm- prawdopodobnie polip oraz dwa drobne uwapnione złogi wielk. 2 i 4mm – obraz jak poprzednio
Pozostałe narządy jamy brzusznej i miednicy bez zmian – jak poprzednio
- struktury kostne bez cech patologicznej destrukcji
-nadprzeponowe partie płuc prawidłowo powietrzne, beZ zmian ogniskowych
Wn. W porównaniu z poprzednim badaniem obraz stacjonarny.
28-11-2014 2014 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – przed i po podaniu środka kontrastowego wielofazowe :W porównaniu z poprzednim badaniem TK jamy brzusznej i miednicy z 21-02-2014 nadal widoczna hypodensyjna struktura (płynowa) wielk. 21x17x33mm grzbietowo od tętnicy biodrowej zew. Lewej- obraz podobny jak poprzednio . Powiększył się pojedynczy węzeł chłonny przy ŻGD Z 7 do 11mm.Poza tym w przestrzeni zaotrzewnowej oraz w miednicy mniejszej patologicznie powiększonych węzłów chłonnych nie stwierdza się
W dnie pęcherzyka żółciowego przyścienna tkankowa struktura wielk. 7mm- prawdopodobnie polip oraz dwa drobne uwapnione złóg wielk.i 4mm – obraz jak poprzednio
Pozostałe narządy jamy brzusznej i miednicy bez zmian – jak poprzednio- struktury kostne bez cech patologicznej destrukcji-nadprzeponowe partie płuc prawidłowo powietrzne, beZ zmian ogniskowych
Wn.: progresja w zakresie pojedynczego węzła chłonnego.
29-12-2014 PET z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych
Badanie bez kontrastu. Obraz metabolizmu glukozy w normie.
Wnioski: w badaniu nie stwierdza się typowych zmian o rozrostowym charakterze.
02-05-2015 TK J. BRZUSZNEJ I MIEDNICY – wielofazowe :
W porównaniu z poprzednim badaniem TK jamy brzusznej i miednicy z 20-11-2014 cech wznowy nie stwierdza się, obraz loży pooperacyjnej podobny jak poprzednio
Progresja wielkości pojedynczego węzła chłonnego wzdłuż ŻGD na wysokości wątroby – obecnie śr. 14mm (był 11mm)
nadal widoczna hypodensyjna struktura (płynowa) wielk. 21x17x33mm grzbietowo od tętnicy biodrowej zew. Lewej- obraz podobny jak poprzednio – prawdopodobnie linfangiocele.Poza tym w przestrzeni zaotrzewnowej oraz w miednicy mniejszej patologicznie powiększonych węzłów chłonnych nie stwierdza się.
W dnie pęcherzyka żółciowego przyścienna tkankowa struktura wielk. 7mm- prawdopodobnie polip oraz dwa drobne uwapnione złóg wielk.i 4mm – obraz jak poprzednio
Pozostałe narządy jamy brzusznej i miednicy bez zmian – jak poprzednio
- struktury kostne bez cech patologicznej destrukcji. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe kr. Lędźwiowego
Drobne pasmowate zminy bliznowate w S9P
Wn.: progresja w zakresie pojedynczego węzła chłonnego.
26-06-2015 Rozpoznanie Kamica pęcherzyka żółciowego
Lecenie : operacyjne dnia 18-06-2015r. Cholecystektomia klasyczna. Wycięcie węzła chłonnego więzadła wątrobowego. Przebieg operacji bez powikłań. Pacjentka wypisana do domu w stanie dobrym ogólnym z zaleceniami.
21-06-2015 RTG PŁUC
Pola płucne prawidłowo powietrzne, bez zmian ogniskowych.
Przepona i katy p-ż wolne. Sylwetka serca niepowiększona.
Prawostronna skolioza kręgosłupa piersiowego.
30-06-2015 badanie histopatologiczne
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego.Węzeł chłonny z niespecyficznym odczynem zapalnym
Pojedyncze kamienie 0,5x0,5x0,5cm.Bez konieczności dalszego leczenia USG ZA 6 miesięcy
29-09-2015 TK JAMA BRZUSZNA MIEDNICA BEZ I Z Z KONTRASTEM
W z poprzednim badaniem z 23-04-2015 okolica łoży po usuniętym narządzie rodnym podobna jak poprzednio bez podejrzanych zmian – zmniejszył się węzeł chłonny przy ŻGD na poziomie wnęki wątroby wielk. 10mm (poprzednio 14mm) – zmniejszyła się struktura płynowa wielk. 16x10mm ( poprzednio 21x17mm)- stan po cholecystektomii. Pozostałe narządy jamy brzusznej i miednicy jak poprzednio. Reszta bez zmian.
21-10-2015 USG PIERSI
Piersi o budowie mieszanej tłuszczowo- gruczołowej. Zmian ogniskowych podejrzanych o malignizację nie stwierdza się. W piersi prawej na godz. 8 hypoechogeniczna struktura o wyglądzie FA wielk. 10mm. Doły pachwowe wolne. Wskazania samokontrola piersi, USG w przypadku wyczuwalnych zmian.
05-04-2016 2015 TK JAMA BRZUSZNA MIEDNICA BEZ I Z Z KONTRASTEM
W porównaniu z poprzednim badaniem z 29-09-2015
Powiększyła się guzkowa struktura/ wszczep w miednicy po stronie prawej wielk. 12mm (poprzednio słabiej wyodrębniała się z otaczających pętli jelitowych wielk.9mm)
Okolica loży po usuniętym narzadzie rodnym podobna jak poprzednio bez podejrzanych zmian
Zmniejszył się węzeł chłonny przy ŻGD na poziomie wnęki wątroby wielk. 5mm (poprzednio 10mm)
Zmniejszyła się płynowa struktura grzbietowo od lewej t. biodrowej zew. – obecnie niewidiczna (poprzednio wielk 16x10mm)Poza tym obraz narządów jamy brzusznej i miednicy podobny jak poprzednio.
Nadprzeponowe partie płuc bez podejrzanych zmian ogniskowych.Struktury kostne bez cech patologicznej destrukcji.
26-04-2016 PET Z zastosowaniem 18FDG wykonano 60” od podania 285 MBq 18F-FDG, przy poziomie glikemii 121 mg%, od wysokości czaszki do wysokości 1/3 bliższej ud.
Badanie PET wykonano bez podania środka kontrastowego.
Głowa i szyjaObraz metabolizmu glukozy w normie.
Klatka piersiowaObraz metabolizmu glukozy w normie.
Jama brzuszna i miednica
W badaniu uwidoczniły się obszary wzmożonego gromadzenia znacznika w obrębie otrzewnej (nadpęcherzowo, po stronie prawej) – o SUV Max 7,67 i dług. 13mm.
WNIOSKI:Zmiana w miednicy mniejszej ma najpewniej rozrostowy charakter.

Awatar użytkownika
Mårran
Posty: 3873
Rejestracja: 8 kwie 2008, o 19:17

Re: Interpretacja badań TK I PET

Post autor: Mårran » 8 maja 2016, o 15:05

Ze względu na to, że nie lubię publicznie dyskutować przypadków medycznych, wysłalam Pani wiadomość prywatną.
Pani Buka

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post