Medycyna w Olsztynie

Porady jak się dostać na medycynę, na kierunek lekarski. Wykaz punktów na poszczególnych uczelniach. Materiały do nauki, testy. Wzajemna pomoc w nauce.
zygzak15
Posty: 16
Rejestracja: 5 wrz 2013, o 11:36

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: zygzak15 » 23 wrz 2013, o 19:15

Jakie ksiki najlepiej kupi? przed pierwszymi zaj?ciami z anatomii?

havefun
Posty: 1
Rejestracja: 2 wrz 2011, o 15:32

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: havefun » 24 wrz 2013, o 17:39

Ca?kiem sporo ksiek jest w bibliotece, do której uzyskacie dost?p przed zaj?ciami i cokolwiek, co pokrywa si? z tematem pierwszych zaj powinno wystarczy?, ale nie oszukujmy si? 90 % roku i tak dostaje 2. Pó?niej ka?dy zobaczy co mu najbardziej pasuje.

To mo?e dodam trzeci? opini? na temat medycyny w Olsztynie

Histologia – naprawd? trzeba si? uczy? z Sawickiego, gie?dy zazwyczaj nie wchodz? na histologii, kolega wy?ej chyba mia? sporo szczcia, a i tak do marca si? uczy? z Sawickiego (czyli odpu?ci? tylko na 2 miesi?ce).

Na anatomii sami musicie wszystko ogarn, bo jest za ma?o wykwalifikowanej kadry – dr Fr?czek zajmuje si? ED, anatomiczna Ewa jest ?wietna, ale te? ma swoje studia, wi?c nie wymagajmy od niej, ?e zawsze b?dzie. Z kolei Anio?ek nie wystarczy na prowadzenie 3 grup na raz. Nie ma co ukrywa?, najlepiej znale sobie dobr? grup? do ogarniania preparatów. Co do egzaminu w 2 terminie zda?o a? 16 osób

Poza tym cz?sto zmieniaj? plan zaj, np. co tydzie?

Szpilki by?y jednym z fajniejszych zalicze?, ale bywa?y wredne struktury. Z niektórych zalicze? nikt nie mia? powy?ej 75% . No i te kolokwia pisze si? non stop, pod koniec I semestru mieli?my maraton z anatomi?.

Testy to inna sprawa – na pocz?tku nie za bardzo si? zrozumia?o o co chodzi w pytaniu, je?li wogle si? je zrozumia?o, no i czasem nie by?y przet?umaczone z ?aciny na ang, ale w wi?kszo?ci to nie by? problem.

Sprawozdania z biofizyki to jaki? chory wymys?, ale trzeba to zrobi?. Na szczcie w materia?ach wy?szych roczników s? gotowce, ju? pod koniec semestru zmieniali?my w nich tylko imi? i nazwisko oraz dane. Egzamin jest przyst?pny, ale trzeba zbiera? punkty na zaj?ciach.

Kontakt z dziekanatem jest fatalny, nie ma tam nikogo kompetentnego, a co godzin? podaj? inne informacje, zazwyczaj nic nie wiedz?. Pod koniec wakacji lepiej by? w pobli?u, bo nie wiadomo co tym razem trzeba dowie/napisa?/podpisa?.

Fakultety s? beznadziejne, ale akurat migowy to najlepszy fakultet, tylko jak zawsze organizacja pozostawia wiele do ?yczenia.

Ze Skawiny da si? nauczy?, oprócz OUN, + Prometeusz. Chocia? na pocz?tek lepiej wybra? sobie co?, co ma wi?cej tekstu (niekoniecznie Bochenka )

Du?o jest tych dodatkowych przedmiotów i mo?e bywaj? ciekawe, ale pó?niej s? z nich zaliczenia. I to akurat w tym okresie, co anatomia. A co? tam trzeba przeczyta?, albo chocia? przejrze? oraz straci? czas na pojawienie si? na zaliczeniu

A co do reszty to zgadzam si? z poprzednikami.

Je?li kogo? przyjm? na inn? uczelni? nawet 30 wrze?nia, to polecam t? opcj?. Je?li tylko Olsztyn was w tym roku przygarn, to warto spróbowa?, chocia? troch? to nerwów kosztuje.

Ewakuacja
Posty: 252
Rejestracja: 14 cze 2009, o 19:42

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Ewakuacja » 23 lut 2014, o 10:54

hop hop. jest tu kto
bardzo zale?y mi na uzyskaniu materia?ów z diagnostyki laboratoryjnej, poratuje kto albo da namiar do osoby, która takie materia?y posiada?
b?d? wdzi?czna za wszelk? pomoc!

Awatar użytkownika
Embarrassed
Posty: 69
Rejestracja: 12 lip 2013, o 21:42

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Embarrassed » 12 maja 2014, o 22:13

No to si? zmartwi?am, ostatecznie ile osób zostaje wyrzuconych po 1 roku ?
Podwy?szam wyniki i mieszkam niedaleko Olsztyna (60 km) i nie ukrywaj?c z przyczyn prywatnych korzystniej by?oby mieszka? w Olsztynie, lecz z tego co si? tu mówi, lepiej i gdzie? indziej, doradzicie ?

Awatar użytkownika
fankopia47
Posty: 91
Rejestracja: 26 lip 2013, o 23:40

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fankopia47 » 15 maja 2014, o 08:59

Embarrassed - na medycynie jest ciko wsz?dzie i jak to si? mówi - wsz?dzie dobrze, gdzie nas nie ma. Olsztyn ma swoje plusy i minusy. Wycisk jest na ca?ego, kolosy z anaty czasami o 7.15 albo o 7.30. Nauki ca?e mnóstwo, ale chyba nie zamieni?abym Olsztyna na nic innego. Ludzie s? tutaj super, panuje atmosfera wzajemnej wspó?pracy i zrozumienia. Gdybym ja mia?a tak? mo?liwo studiowania blisko domu, to bym nie wydziwia?a . Poza tym mamy nowy szpital , specjalnie dla nas . Jest bardzo ciko, ale do wszystkiego idzie si? przyzwyczai? i na jakie? szale?stwa od czasu do czasu znajduje si? miejsce. Zapraszam na UWM z ca?ego serca.

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 395
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 16 maja 2014, o 16:17

Na pojscie na kortowiade czas masz ? mnie chyba nigdzie indziej nie zechca po dzisiejszej chemii ^^


Awatar użytkownika
Embarrassed
Posty: 69
Rejestracja: 12 lip 2013, o 21:42

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Embarrassed » 21 maja 2014, o 18:40

W sumie to prawda, mam nadziej?, ze wystarczy mi punktów

Awatar użytkownika
fankopia47
Posty: 91
Rejestracja: 26 lip 2013, o 23:40

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fankopia47 » 22 maja 2014, o 17:17

Fronc. Ja na Kortowiad? akurat nie posz?am, pojecha?am do domu si? uczy? - sad but true . Anatomia wygra?a. Ale osoby z pierwszego roku od nas by?y i sobie chwal? - wi?c da si Da si?. Wszystko zale?y od ch?onno?ci umys?u i zapa?u. A tego zapa?u potrzeba ca?kiem sporo. Tak?e ciesz si? najd?u?szymi wakacjami ?ycia, bo jak si? dostaniesz na medycyn? to zobaczysz jak b?dzie z czasem wolnym. Pzdr .

Awatar użytkownika
fronc
Posty: 395
Rejestracja: 8 sty 2011, o 17:43

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fronc » 22 maja 2014, o 17:48

no to ju? moje trzecie najd?u?sze wakacje ?ycia, tak?e starczy

annusza
Posty: 481
Rejestracja: 17 mar 2012, o 10:29

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: annusza » 23 maja 2014, o 10:12

fankopia47, czy zdarzaj? si? tam u Was osoby, które ?wiadomie wybra?y lekarski w Olsztynie, chocia? mia?y do wyboru te? inne uczelnie? Troch? si? naczyta?am tutaj na forum opinii typu jak masz wybór to w ?adnym wypadku Olsztyn. S? te? pozytywne g?osy, ale jednak te negatywne przewa?aj?. Du?o osób odpad?o? Jak oceniasz miasto, które jest dosy? malutkie?
Mam do Olsztyna 250 km, tak?e niedaleko. Póki co to dla mnie jedyny plus. Szukam innych ).

Awatar użytkownika
xms7
Posty: 47
Rejestracja: 4 paź 2013, o 14:59

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: xms7 » 23 maja 2014, o 10:24

Ja nie jestem studentem, ale poprawia?em matur? i po raz pierwszy pisa?em matematyk? R w?a?nie ze wzgl?du na Olsztyn. Wydawa?o mi si? naj?atwiej tam dosta?, ale teraz si? boj?,?e ludzie z ?odzi, którzy zdawali te? matm? rzuc? si? na Olsztyn i próg sporo(10-15pkt.) wzro?nie, no ale to tylko dywagacje takie. Jak b?dzie to zobaczymy. Niech szybciej wyniki daj?

A tak wgl Olsztyn jako miasto ujdzie? Ogólnie klimat, komunikacja, mo?liwo?ci zjedzenia czego? w pobli?u uczelni, jak to wygl?da? Nie chodzi mi o sam? uczelni? a w?a?nie o miasto, narzekacie na co

Michch
Posty: 284
Rejestracja: 14 lip 2011, o 19:24

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: Michch » 23 maja 2014, o 16:38

Je?eli jest mo?liwo pój?cia gdzie indziej, to polecam z niej skorzysta?. Mam porównanie, bo studiowa?em w Olsztynie, a teraz studiuj? gdzie indziej. Pomijaj?c kwesti? wspó?towarzyszy niedoli (czyt. wspó?studentów), to znajdzie si? jeszcze tylko kilka plusów, minusów znacznie wi?cej. Co mi dokucza?o, to to, ?e studenci s? traktowani cz?sto (nie zawsze) jak z?o konieczne. Najgorsze do?wiadczenia w tej kwestii mam z anatomi?, gdzie zachowania pewnych osób z kadry by?o cz?sto wr?cz chamskie i prostackie. O histologii za wiele z?ego nie mo?na powiedzie? (mam na my?li katedr?, bo przedmiotu nie znosz?). Mo?e tylko to, ?e wej?ciówki na ka?de zaj?cia nie maj? zbytnio sensu, je?eli i tak robi si? z materia?u z zaj pó?niej kolokwia. Mo?e doj do sytuacji, ?e kto? ma zdane kolokwia, a ?redni? z wej?ciówke mniej ni? 2,9 i ma problemy (co si? zdarzy?o paru osobom). Denerwuj?ca jest te? du?a ilo zapychaczy i fakultetów (zapychacze s? wsz?dzie, ale w Ol zdecydowanie za du?o). Co do fizjologii, to najwi?kszy problem jest z tym, ?e to, czy umiesz na kolokwium nie wydaje si? mocno zwi?zane z tym, czy zdasz kolokwium. Forma kolokwiów te? mocno przesadzona, 2,5 h (25 pytan testowych, trudnych, zazwyczaj pytania o pierdo?y i 10 otwartych, których zasad oceniania nie da si? ogarn). Egzamin 5-godzinny! Z ma przerw?. Warto powalczy? o zerówk?, bo prof. M jest naprawd? fajny. O biochemii si? nie wypowiem. Nie wiem jak jest na trzecim roku, bo by?em tam dwa lata. Miasto ma swój urok, szczególnie Kortowo. Szczególnie lubi?em olszty?skie puby. Wi?c je?eli zale?y ci bardziej na fajnych ludziach z roku ni? na fajnej atmosferze studiowania, to Ol jest OK. Ale uczelni nie polecam.
Zapomnie?bym o najwa?niejszym. Wieczne czekanie na wyniki! Na pierwszy rou z anato, na drugim z fizjo. Wcale nierzadko nawet przez 2 tygodnie. A ju? KA to przechodzi?a sam? siebi?. Czasem zdarza?o si?, ?e wyniki z I terminu poznawali?my w przeddzia? II terminu, wi?c je?eli kto? nie chcia? mie? niespodzianki to musia? si? profilektycznie uczy? na ten drugi termin

Awatar użytkownika
fankopia47
Posty: 91
Rejestracja: 26 lip 2013, o 23:40

Re: Medycyna w Olsztynie

Post autor: fankopia47 » 24 maja 2014, o 12:24

No wi?c tak. Jest dosy? sporo osób, które posz?y do Olsztyna bo chcia?y. A te osoby mia?y b.dobre wyniki z matury i mia?y mo?liwo wyboru. Nie b?d? jednak k?ama?. Tak w moim jak i w wi?kszo?ci przypadków ludzi tu studiuj?cych to Olsztyn wybra? nas, a nie my jego . Co do jedzenia - nigdy nie b?dzie tak, ?e b?dziecie je w jednym miejscu. Zaj?cia s? rozstrzelone - raz tu raz tam. Czasami wygl?da to tak, ?e z jednego ko?ca miasta na drugi trzeba si? przetransportowa? w pó? godziny. Tu przydaj? si? starsi koledzy, którzy maj? auta. Z jedzeniem nie jest ?le - na Kortowie s? sto?ówki, w których mo?esz zje smaczny, dwudaniowy obiad za 10 z?( tak, to nie ?art), co jest chyba ewenementem w skali kraju - mam kolegów na innych uczelniach i nigdzie nie najesz si? za 10 z?. Niestety nie zawsze mo?na je na Kortowie. Wtedy zostaj? inne opcje. Je?li mamy anatomi? albo histologi? ( zaj?cia odbywaj? si? na Warszawskiej), to wtedy cz?sto zachodzimy do bufetu szpitalnego o wdzi?cznej nazwie Ananas. Tam jest troch? dro?ej, ale te? mo?na zje smaczny obiad za jakie? 13, 14 z?. Po drodze jest jeszcze McDonalds(ja nie bardzo jednak preferuj? tego typu lokale ze wzgl?du na dba?o o szczup sylwetk? ).Wiem, ?e koledzy na Kortowie zachodzili cz?sto te? do tzw. Szybkiego Pereza - sprzedaj? tam ca?kiem dobre, tanie kebaby. W Bibliotece Uniwersyteckiej jest fajna kawiarenka, a obok biblioteki sto?ówka akademicka w Centrum Konferencyjnym ( na Kortowie s? 3 takie sto?ówki - to tam mo?na zje te tanie obiady). Zaj?cia jak ju? pisa?am s? rozstrzelone. Raz tu, raz tam, ale tak jest na wi?kszo?ci uczelni. Jest to m?cz?ce, szczególnie w tzw. kosmiczne dni. Do wiadomo?ci - kosmiczny dzie? to taki dzie? w którym masz zaj?cia od ósmej rano do ósmej wieczór z 1,5 h przerw? i ma?ymi przerwami na dojazdy . Czy du?o osób odpad?o? Ja jestem dopiero po 1-szym semestrze medycyny tutaj, ale ju? mog? powiedzie?, ?e odsiew jest spory. Z biofizyki Pan Profesor W. uwali? 2 osoby, reszta osób odpad?a z anatomii. W sumie chyba odpad?o oko?o 8 osób, co na naszym ma?ym , licz?cym na pocz?tku nieca?e 100 osób roczniku jest spor? strat?. W autobusach trzeba uwa?a? na kanarów - czasami jest ich spory wysyp. Zapomnia?am napisa? o jeszcze jednej wa?nej rzeczy - jeszcze jeden powód decyduje o tym, ?e Olsztyn mi si? podoba. Medycyna sama z siebie jest bardzo droga. A Olsztyn ze wszystkich miast, w których mo?na j? studiowa? jest najta?szy. Nie mówi? tu tylko o jedzeniu, ale te? o biletach MPK, o akademikach, stancjach i wielu innych rzeczach. Znacznie ?atwiej jest si? tu utrzyma?, ni? np. w Poznaniu czy Gda?sku. Co wschód, to wschód. Ogólnie to nie zastanawiajcie si? czy wybra? Olsztyn czy nie, tylko napiszcie najpierw matur?. I cieszcie si?, je?li gdziekolwiek na medycyn? Was zechc?, bo dosta? si? na medycyn? to jest sukces, a utrzyma? si? - kolejny sukces. A co do trzymania studentów w niepewno?ci je?li chodzi o wyniki kolokwiów z anatomii i nie tylko - u nas najd?u?ej czeka?o si? tydzie?, ale nigdy nie by?o sytuacji, ?eby na dzie? przed 2 czy 3 temrinem kto? nie zna? swoich wyników. Mo?e w rocznikach przede mn? to tak wygl?da?o ,ale jak dotychczas nie zaistnia?a taka sytuacja.W ogóle jest to powszechna praktyka na uczelniach medycznych - rozmawia?am ostatnio z m?odym lekarzem z CM UMK i mówi?, ?e u nich robiil podobnie. A nu? kto? zalamie si? psychicznie i odejdzie dobrowolnie.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post