czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Zagadnienia fitofizjologiczne poświęcone badaniom procesów życiowych roślin, funkcjami ich organów oraz warunkami w jakich realizowane są funkcje życiowe roślin.
akrajobrazu
Posty: 2
Rejestracja: 4 lut 2012, o 17:47

czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Post autor: akrajobrazu » 4 lut 2012, o 18:14

1.Zasadnicze różnice między komórka roślinną a zwierzęcą.
-Ściana komórkowa- nadaje komórce stały kształt, zbudowana jest z celulozy. Jest u rośli, u zwierząt brak.
-Plastydy- trzy rodzaje dojrzałych plastydów: chloroplasty- zawierają chlorofil, chromoplasty- zawierają karotenoidy, leukoplasty- bezbarwne, pełnią funkcje zapasowe. Są u roślin, u zwierząt brak. -Wakuole- zawierają sok komórkowe. U roślin jest jedna, duża. U zwierząt są mniejsze. Jest ich kilka. Są wyspecjalizowane na wodniczki pokarmowe i tętniące.
2.Scharakteryzuj ścianę komórkową. Wpływ na funkcję organów.
Ściana komórkowa jest martwym, nieplazmatycznym składnikiem komórki o bardzo uporządkowanej strukturze. W przeciwieństwie do błony komórkowej w większości przypadków jest całkowicie przepuszczalna dla wody, soli mineralnych, jonów i związków wielkocząsteczkowych. Ściana komórkowa - ogranicza wzrost komórki, - chroni przed urazami mechanicznymi, - chroni przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, - zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem, - nadaje kształt i sztywność komórce, - chroni przed utrata wody, - przepuszcza substancje odżywcze
3.Podstawowe organelle komórkowe i ich funkcje.
Aparat Golgiego- przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje
Błona kom.- umożliwia wymianę niektórych substancji między kom. a środowiskiem
Chloroplasty- nadają kolor, przeprowadzają fotosyntezę.
Chromatofory- umożliwiają fotosyntezę.
Cytoplazma- wypełnia kom., umożliwia po niej transport.
Jądro kom- ma materiał dziedziczny.
Mitohondrium- nadzoruje oddychaniu w kom.
Nukleoid- ma DNA, zastępuje jądro.
Otoczka śluzowa- zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.
Rybosomy- budują cząsteczki białe.
Ściana kom.- chroni, nadaje kształt.
Wodniczki- magazynują substancje niepotrzebne.

4.Podstawowe rodzaje podziałów komórkowych. Jaką role pełnią w rozmnażaniu roślin?
Mitoza - podział jądra komórkowego w wyniku, którego powstają komórki potomne identyczne, jak komórka macierzysta. ). Mitoza jest podstawą rozmnażania bez płciowego, wzrostu i regeneracji organizmu.
Mejoza - to inaczej podział redukcyjny, którego efektem jest powstawanie komórek potomnych, różniących się ilością materiału genetycznego i składem genetycznym od komórki macierzystej. Mejoza jest podstawą rozmnażania płciowego.

5.Jak budowa submikroskopowa wpływa na funkcje tkanek i organów w roślinie?

6.Wymień zasadnicze elementy kwiatów i jaką pełnią role?
Okwiat część kwiatu złożona zwykle z kielicha i korony Okwiat służy ochronie pręcików i słupków, a także jako powabnia u roślin owadopylnych.
Kielich najbardziej zewnętrzna część kwiatu funkcją kielicha jest osłanianie wewnętrznych części kwiatu
Korona element kwiatu składający się z okółka barwnych płatków korony Korona stanowi wewnętrzną część okwiatu.
Pręcik męski organ płciowy w kwiecie, bardzo silnie zredukowany i zmieniony liść.
Słupek, słupkowie żeński organ płciowy w kwiecie okrytonasiennych. Zbudowany jest ze zrośniętych ze sobą lub wolnych owocolistków.

7.Co określamy mianem kwiat i co oznaczają wzory kwiatowe?
Kwiat – organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania. Stanowi fragment pędu o ograniczonym wzroście ze skupieniem liści płodnych i płonnych, służących odpowiednio, bezpośrednio i pośrednio do rozmnażania płciowego (generatywnego). Kwiat charakterystyczny dla roślin nasiennych.
Wzór kwiatowy – zapis służący do przedstawienia budowy morfologicznej kwiatu za pomocą symboli, liter i liczb. Informuje o liczbie elementów w poszczególnych okółkach kwiatu oraz o ich zrastaniu się, a także o położeniu dna kwiatowego względem zalążni.
8.Czym różnią się kwiaty w budowie 1 i 2 liściennych?
Jednoliścienne
– zarodek z jednym liścieniem
– nasiona bielmowe, bielmo zwykle obecne w dojrzałych nasionach
– system korzeniowy wiązkowy (korzeń główny zanika, jego miejsce zajmują korzenie przybyszowe)
– wiązki przewodzące zamknięte – bez kambium, kolateralne zamknięte lub leptocentryczne
– łodyga zwykle nie przyrasta na grubość, wiązki przewodzące rozproszone w całym przekroju łodygi
– liście unerwione równolegle, bez wyraźnego nerwu głównego, nie posiadają ogonków (siedzące), całobrzegie (bez wycięć), równowąskie
– kwiaty trój- lub rzadziej dwu- i czteropłatkowe, często bez podziału na kielich i koronę, zwykle obupłciowe
– miękisz niezróżnicowany
– w większości rośliny zielne
Dwuliścienne
zarodek z dwoma liścieniami
– często brak bielma w dojrzałych nasionach, nasiona bezbielmowe i obielmowe
– system korzeniowy palowy (korzeń główny i korzenie boczne)
– wiązki przewodzące łodygi otwarte – z kambium, kolateralne otwarte lub bikolateralne
– łodyga przyrasta na grubość, wiązki przewodzące tworzą zwarty walec osiowy
– liście unerwione pierzasto lub dłoniasto, z ogonkami, brzegi wycinane lub ząbkowane (blaszki podzielone lub niepodzielone)
– kwiaty cztero- lub pięciopłatkowe, rzadko trzypłatkowe, mają działki kielicha i płatki korony, obupłciowe
– miękisz asymilacyjny zróżnicowany: palisadowy i gąbczasty
– rośliny zielne lub drzewa

9.Podaj cechy i przykłady kwiatostanów groniastych.
Mają wyraźną oś główną i rozgałęziają się jednoosiowo (monopodialnie). Są to kwiatostany otwarte – nie ma u nich kwiatów szczytowych. W tym typie pojedyncze kwiaty rozwijają się od nasady w kierunku wierzchołka, lub też od zewnętrznych części ku środkowi. Zatem najstarsze kwiaty znajdują się u podstawy albo w zewnętrznych częściach kwiatostanu, zaś najmłodsze na szczycie lub w środku rozgałęzień. We wszystkich kwiatostanach groniastych oś główna przewyższa osie boczne. np. konwalia,rzepak,grusza,jarzębina,jabłoń
10.Podaj cechy i przykłady kwiatostanów wierzchotkowych.
Mają kwiat na szczycie osi kończący jej wzrost na długość (zamknięte), rozgałęziają się sympodialnie. Gdy oś główna zakończy wzrost, zaczynają się rozwijać osie boczne, każda z kwiatem szczytowym. Kwiaty kwitną od środka, na szczycie osi głównej, do obwodu na osiach bocznych np. rogownica,wilczomlecz,bez czarny,kalina,winorośl
11.Co określamy mianem owoc i jakie wyróżniamy rodzaje.
Owoce suche: pękające: mieszek ,strąk, łuszczyna, łuszczynka, torebka niepękające :niełupka, ziarniak, orzech i orzeszek, skrzydlak ,rozłupnia rozpadająca się na rozłupki, orzeszek oskrzydlony,rozłupnia wielokrotna
Owoce mięsiste: pestkowiec ,jagoda ,jagoda pozorna ,owoce jabłkowate
Owoce zbiorowe: wieloniełupka, wieloorzeszek,wielopestkowiec, kłębiki, owocostan orzeszkowy, owocostan pestkowcowy
Owoc − w znaczeniu botanicznym występujący u okrytozalążkowych organ powstający z zalążni słupka i ewentualnie dna kwiatowego zawierający w swym wnętrzu nasiona, osłaniający je i ułatwiający rozsiewanie. Kluczowym składnikiem owoców ze względu na ich funkcję są nasiona, będące właściwymi organami rozmnażania i rozprzestrzeniania roślin. Budowa owoców służy usprawnieniu różnych metod rozsiewania.
12.Scharakteryzuj owoce suche pękające i ich przykłady.
a) mieszek – jest to owoc powstający z zalążni jednoowocolistkowej, otwierającej się wzdłuż tzw. szwu brzusznego, który jest miejscem zrośnięcia się brzegów owocolistka (kaczeniec)
b) strąk – powstaje również z jednego owocolistka, ale otwiera się zarówno wzdłuż szwu brzusznego, jak i wzdłuż żyłki środkowej owocolistka nasiona ułożone są wzdłuż szwu brzusznego (groch, fasola)
c) torebka – powstaje z zalążni zrośniętej z kilku owocolistków może być jednokomorowa, jednokomorowa z przegrodami lub wielokomorowa owocnia może pękać w różny sposób: wzdłuż – całkowicie lub częściowo (np. na szczycie ząbkami), okrężnie (torebka otwierająca się wieczkiem) lub przez powstanie otworów w ścianie owocni (mak, len)
d) łuszczyna – owoc powstający z dwóch owocolistków i pękający dwiema klapami, pomiędzy którymi znajduje się tzw. fałszywa przegroda, w niej umieszczone są nasiona (łuszczyny występują w rodzinie krzyżowych Cruciferae, np. u gorczycy, rzepaku, tasznika)

13.Scharakteryzuj owoce suche niepękające i ich przykłady.
a) orzech – ma owocnię zdrewniałą, zawierającą jedno nasienie, z którym owocnia się nie zrasta (leszczyna, lipa) wyróżniamy orzechy jednonasienne i właściwe
b) ziarniak – to owoc, w którym skórzasta owocnia zrasta się z łupiną nasienną pojedynczego nasienia (pszenica, kukurydza)
c) niełupka – ma owocnię skórzastą, niezrastającą się z pojedynczym nasieniem (słonecznik), na owocni niełupek często występują urządzenia ułatwiające rozsiewanie się nasion, np. pozostałości kielicha stanowią aparat lotny, ułatwiają rozsiewanie przez wiatr (mniszek, oset) odmianą niełupki jest skrzydlak, którego owocnia tworzy charakterystyczne skrzydełka (klon)
d) rozłupnia – to owoc wielonasienny rozpadający się przy dojrzewaniu na suche, niepękające owocki, zwane rozłupkami, odpowiadające poszczególnym owocolistkom i zawierające po jednym nasieniu (marchew, kminek).

14.Scharakteryzuj owoce mięsiste i ich przykłady.
Owoce mięsiste – to owoce zamknięte, niepękające, rozsiewane zwykle przez zwierzęta, które zjadają je ze względu na soczystą owocnię owocnia ulega strawieniu, natomiast nasiona przechodzą przez przewód pokarmowy bez utraty zdolności do kiełkowania.
a) jagoda – cała owocnia jest soczysta (porzeczka, winorośl, pomidor, ogórek, dynia)
b) pestkowiec – tylko zewnętrzna część owocni jest mięsista, natomiast wewnętrzny endokarp jest twardy, silnie zdrewniały, zbudowany ze sklerenchymatycznej tkanki kamiennej – ta część owocni wraz z zawartym w niej nasieniem nosi nazwę pestki (śliwa, wiśnia, brzoskwinia).

15.Scharakteryzuj modyfikacje u roślin pędów nadziemnych i ich przykłady.
Kwiaty
Owece
Liście:
-Liścienie -dolne asymilacyjne -przykwiatowe -kwiatowe -pąkowe
Łodygi:
-spichrzowa: bulwa ziemniaka
-asymilacyjna: kaktus
-kłacze: konwalie
-rozłogi: truskawki
-wąsy: winorosl
-ciernie: głóg
-piętka: typ skrócony. cebula
-źdźbło: u traw

16.Scharakteryzuj modyfikacje u roślin pędów podziemnych i ich przykłady.
-bulwy (np. ziemniaki) -kłącza (np. tataraku) -cebula (np. tulipan) -rozłogi nadziemne (np. poziomki) i podziemne (np. wierzbownicy)
17.Modyfikacje korzenia i przykłady.
-spichrzowe:magazynuja subst. odzywczeu roslin tracacych na zime pedy nadziemne. np. marchew, burak
-kurczliwe: wciagaja rosline w glab ziemi w czasie mrozow i pomagaja w ukorzenianiu. np.kokorycz
-podporowestabilizuja rosline w podlozu sa to korzenie przybyszowe. np. figowce, filodendron
-oddecowe: pobieraja tlen i umacniaja rosline w niestabilnym podlozu. np. namorzyny, cyprysniki
-czepne:przytwierdzaja rosline do podloza. np. bluszcz
-powietrzne: zaopatruja w wode epifity. np. storczyk
-ssawki- pobieraja wode z solami mineralnymi z innych roslin. np. jemiola

18.Modyfikacje kwiatów oraz jak wpływają na sposób zapylania.
Zdecydowanie częściej występują w przyrodzie kwiaty przystosowane do zapylania obcym pyłkiem (pochodzącym z innego kwiatu lub rośliny). Kwiaty takie nazywane są obcopylnymi. Ich przeciwieństwo, kwiaty zapylające się własnym pyłkiem, nazywane są samopylnymi. Wśród samopylnych wyróżnia się kwiaty klejstogamiczne – nigdy nie otwierające się. Wśród kwiatów obcopylnych wyróżnia się kwiaty hydrogamiczne, kwiaty wiatropylne oraz kwiaty zapylane przez zwierzęta.

19.Scharakteryzuj sposób ulistnienia roślin i jaki wpływ maja na rozwój rośliny.
skrętoległe, nakrzyżległe, naprzeciwległe, okółkowe

20.Jakie są modyfikacje liści i jak wpływają na życie roślin?
- Liście spichrzowe – magazynują substancje zapasowe, są zazwyczaj mięsiste, grube i bezzieleniowe, np. liście cebuli, rojnika, rozchodnika, agawy.
- Liście okrywające – ochraniają i okrywają organy roślin często są łuskowate, bezzieleniowe, np. łuski ochronne cebuli jadalnej, tulipana, hiacyntu.
- Wąsy – to całe liście lub ich części wydłużone są cienkie, wrażliwe na dotyk, mają zdolność owijania się wokół podpór, np. u grochu, wyki, fasoli, groszku wiosennego.
- Ciernie i kolce pochodzenia liściowego – są silnie zdrewniałe, bezzieleniowe, zaostrzone stanowią ochronę oraz ograniczają nadmierne parowanie wody z rośliny, np. kaktusy, berberys, grochodrzew.
- Liście pułapki – są różnokształtne wytwarzają substancje enzymatyczne trawiące tkanki owadów, niektóre zamykają się bardzo szybko pod wpływem dotknięcia, mogą mieć formę dzbanów, na których dnie znajduje się lepka ciecz, np. rosiczka okrągłolistna, dzbanecznik, muchołówka, pływacz.

21.Na jakie rodzaje dzielimy morfologicznie liście + przykłady.
Pojedyncze 1-igiełkowaty, 2-równowąski, 3-podługowaty, 4-lancetowaty, 5-odwrotnie-lancetowaty, 6-elipsowaty, 7-jajowaty, 8-odwrotnie-jajowaty, 9-kolisty (owalny), 10-łopatkowaty, 11-rombowaty, 12-trójkątny, 13-tarczowaty, 14-sercowaty, 15-odwrotnie-sercowaty, 16-strzałkowaty, 17-oszczepowaty, 18-nerkowaty.
Złożone: 1-trójlistkowy-koniczyna, 2-dłoniasto złożony-kasztanowiec, 3-parzysto pierzasto złożony z kończykiem, 4-nieparzysto pierzasto złożony, 5-nieparzysto pierzasto złożony z przylistkami, 6-podwójnie pierzasto złożony.

22.Scharakteryzuj czym się różnią liście pojedyncze o blaszce poj. I podzielonej
Wcięcia w blaszcze sięgają cetralnej wiązki przewodzącej. (sieczne)

23.Czym różnią się morfologicznie liście jednoliściennych i dwuliściennych?
Dwuliścienne:
- zarodek z dwoma liścieniami
- łodyga przyrasta na grubość, wiązki przewodzące tworzą zwarty walec osiowy
- liście unerwione pierzasto lub dłoniasto, z ogonkami, brzegi wycinane lub ząbkowane (blaszki podzielone lub niepodzielone)
- miękisz asymilacyjny zróżnicowany: palisadowy i gąbczasty

Jednoliścienne:
- zarodek z jednym liścieniem
- łodyga zwykle nie przyrasta na grubość, wiązki przewodzące rozproszone w całym przekroju łodygi
- liście unerwione równolegle, bez wyraźnego nerwu głównego, nie posiadają ogonków (siedzące), całobrzegie (bez wycięć), równowąskie
- miękisz niezróżnicowany

24.Scharakteryzuj cechy nasion budowy morfologicznej charakterystycznej roślin jednoliściennych i dwuliściennych.
Nasiona nasiennych powstają z zalążka, po zapłodnieniu komórki jajowej przez komórkę plemnikową. Zawierają trzy najważniejsze składniki: zarodek, łupina nasienna i tkanka odżywcza w postaci bielma lub obielma. U jednoliściennych z zarodka wyrasta jeden liścień a u dwu-dwa.

25.Czym różnią się morfologicznie liście i kwiaty jednoliściennych i dwuliściennych. + przykłady
Dwuliścienne: liście unerwione pierzasto lub dłoniasto, z ogonkami, brzegi wycinane lub ząbkowane (blaszki podzielone lub niepodzielone) kwiaty cztero- lub pięciopłatkowe, rzadko trzypłatkowe, mają działki kielicha i płatki korony, obupłciowe np.: pokrzywa zwyczajna, komosa biała (lebioda), szpinak warzywny, koniczyna polna, kasztanowiec zwyczajny (drzewo),
Jednoliścienne: - kwiaty trój- lub rzadziej dwu- i czteropłatkowe, często bez podziału na kielich i koronę, zwykle obupłciowe np.: Konwalia majowa, śnieżyczka przebiśnieg, szafran spiski (krokus), sit dwudzielny, turzyca zajęcza, wiechlina roczna (trawa), żyto zwyczajne (trawa), obuwik pospolity (storczyk), pałka szerokolistna.

26.Jakie cechy morfologiczne wyróżniają rośliny siedlisk łąkowych i kserotermicznych + przykłady.
Rozchodnik ościsty, Żarnowiec miotlasty

27.Jakie cechy morfologiczne wyróżniają rośliny siedlisk leśnych, segetalnych i w pobliżu ludzi.

28. Cechy charakterystyczne budowy liścia

29. Budowa aparatu szparkowego, zasada otwierania i zamykania
Składają się z dwóch komórek szparkowych, między którymi znajduje się otwór - szparka połączona do komory podszparkowej w miękiszu gąbczastym wewnątrz organu. Komórki szparkowe w odróżnieniu od pozostałych komórek epidermy zawierają chloroplasty. Funkcjonowanie szparek wiąże się ze zdolnością do zmiany kształtu komórek szparkowych. Komórki te poprzez zmianę turgoru, wykorzystując zjawisko osmozy, powodują zamykanie (obniżenie turgoru) lub otwieranie (podwyższenie turgoru) szparek.

30. Cechy budowy anatomicznej łodygi roślin jednoliściennych
U roślin jednoliściennych wiązki przewodzące rozmieszczone są nieregularnie w miękiszu wypełniającym łodygę, a między częścią sitową i naczyniową brak jest kambium, stąd u większości roślin jednoliściennych nie występuje przyrost na grubość – wiązki o takiej budowie to wiązki zamknięte. Rośliny jednoliścienne nie mają zróżnicowania na korę pierwotną i walec osiowy, a wiązki przewodzące kolateralne zamknięte (bez kambium!) rozrzucone są nieregularnie po całym przekroju łodygi. Rośliny te nie przyrastają na grubość.


31. Scharakteryzuj budowę pierwotną łodygi roślin dwuliściennych
Budowę pierwotną łodygi tworzą tkanki pierwotne, powstające w merystemie wierzchołkowym (stożku wzrostu pędu. Zewnętrzną warstwę łodygi stanowi pokryta kutykulą epiderma z aparatami szparkowymi. Pod skórką znajduje się kora pierwotna. Jej zewnętrzną część stanowi zazwyczaj tkanka wzmacniająca - kolenchyma albo sklerenchyma. Pod nią znajduje się warstwa miękiszu, w obwodowej części bogatego w chloroplasty. Ostatnią stanowi endoderma.

32. Dlaczego łodygi maja możliwość rozrastania się na grubość, jakie tkanki to powodują
Przyrost wtórny łodygi następuje wskutek działania merystemów bocznych, tj. miazgi i fellogenu. Miazga wytwarza na zewnątrz łyko wtórne, a do wnętrza – drewno wtórne.

33. scharakteryzuj budowę pierwotną i wtórną korzenia
– skórka korzenia = ryzoderma – kora pierwotna jest to tzw. miękisz kory – śródskórnia = endoderma – walec osiowy (zajmuje centralną część korzenia) – wiązki przewodzące – okolnica
Taką budowę korzenia posiadają przez całe życie paprotniki i część roślin okrytonasiennych, których korzenie nie przyrastają na grubość. U roślin nagonasiennych i dużej części roślin okrytonasiennych występuje przyrost na grubość, będący wynikiem działalności merystemów bocznych. Powstają wówczas tkanki wtórne, których układ określany jest jako budowa wtórna.

34. wymień i scharakteryzuj tkanki okrywające u roślin
Tkanki okrywające występują na powierzchni roślin. Do tkanek tych należą: -skórka – dzieląca się na epidermę okrywającą pęd i ryzodermę na korzeniu, -hipoderma, skórnia – położona bezpośrednio pod skórką i dodatkowo ochraniająca wnętrze pędu, -egzoderma, podskórnia – na starszych korzeniach zastępuje skórkę, -peryderma, korkowica – na starszych łodygach zastępuje skórkę, -martwica korkowa, korowina.
35. wymień i scharakteryzuj tkanki wzmacniające u roślin
Tkankę wzmacniającą dzielimy na twardzicę (sklerenchymę) i zwarcicę (kolenchymę).
Kolenchyma zbudowana jest z komórek żywych, które mogą, ale nie muszą, posiadać chloroplastów. Ściana komórkowa posiada wzmocnienia celulozowo – pektynowe usytuowane w zależności od rodzaju kolenchymy. Kolenchyma kątowa posiada zgrubienia w rogach komórek, płatowa zaś pomiędzy jedną, a drugą warstwą komórek (tylko w miejscu, w którym się stykają, nie na około).
Sklerenchyma zbudowana jest z komórek martwych, po których pozostały same, bardzo grube ściany komórkowe, inkrustowane ligniną (cukrem) – zdrewniałe. Włókna sklerenchymatyczne mają postać wydłużoną, natomiast komórki kamienne, inaczej zwane sklereidami, mogą być okrągławe (takie graniaste komórki kamienne występują na przykład w owocu gruszy przy gnieździe nasiennym).

36. wymień i scharakteryzuj tkanki miękiszowe u roślin
Miękisz jest tkanką występującą we wszystkich częściach ciała rośliny i wchodzi w skład wszystkich tkanek złożonych. Tkanki miękiszowe pełnią w roślinie zasadnicze czynności fizjologiczne.
miękisz asymilacyjny (chlorenchyma) – występuje w liściach i łodygach, zawiera chloroplasty, w nim zachodzi fotosynteza, miękisz palisadowy – odmiana chlorenchymy u roślin okrytonasiennych dwuliściennych, miękisz gąbczasty – odmiana chlorenchymy u roślin okrytonasiennych dwuliściennych i jednoliściennych, miękisz wieloramienny – odmiana chlorenchymy u roślin nagonasiennych, miękisz powietrzny – tworzy przestrzenie wypełnione powietrzem, co zmniejsza ciężar rośliny (występuje np. u roślin wodnych) miękisz spichrzowy – pełni funkcję magazynującą, gromadzi materiały zapasowe (skrobia, tłuszcze, białka) miękisz wodny (miękisz wodonośny) – magazynuje wodę, występuje szczególnie u sukulentów, bielmo (endosperm) – przechowuje substancje zapasowe (np. skrobię lub tłuszcze) w nasionach roślin okrytonasiennych, miękisz zasadniczy – wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w roślinie. miękisz rdzeniowy (miękisz drzewny i miękisz łykowy).
37. wymień i scharakteryzuj tkanki przewodzące u roślin
– tkanka roślinna, w której odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi w niej substancjami do wszystkich części roślin, zbudowana jest z niejednorodnych komórek.
martwy ksylem (drewno), przewodzący wodę i rozpuszczone w niej sole mineralne z korzeni do innych części rośliny. W funkcji tej wyspecjalizowały się dwa rodzaje elementów drewna: cewki (tracheidy), charakterystyczne dla paprotników i roślin nagonasiennych, i naczynia (tracheje), występujące u okrytonasiennych.
żywy floem (łyko), przewodzący rozpuszczone produkty asymilacji z liści w głąb rośliny, zbudowany z bezjądrowych komórek sitowych tworzących rurki sitowe (sitowe elementy roślin), a także z komórek miękiszowych i włókien wzmacniających. U roślin okrytonasiennych występują ponadto wyspecjalizowane tzw. komórki towarzyszące, pełniące rolę pomocniczą w przewodzeniu substancji pokarmowych przez rurki sitowe

38. wymień i opisz jaką pełnią role w roślinach tkanki wtórne

39. Z jakich elementów zbudowane jest łyko i drewno w wiązkach przewodzących

40. Czy budowa anatomiczna jest odzwierciedleniem w jakich warunkach żyją rośliny, odp. Uzasadnij przykładami

AnnaWP
Posty: 3453
Rejestracja: 24 wrz 2010, o 12:58

Re: czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Post autor: AnnaWP » 5 lut 2012, o 08:36

Ja to mam wszystko czytać?
Doczytałam:
3.Podstawowe organelle komórkowe i ich funkcje.
Aparat Golgiego- przeprowadza syntezę, przechowuje niektóre substancje
syntezę cukrów, nie magazynuje - rozdziela produkty ER do właściwych kompartymentów, modyfikuje je, np. przez glikozylację.
Błona kom.- umożliwia wymianę niektórych substancji między kom. a środowiskiem i izoluje
Chloroplasty- nadają kolor - kolor jest nieważny, roślinie nie jest potrzebny do niczego, to tylko efekt uboczny", przeprowadzają fotosyntezę.
Chromatofory- umożliwiają fotosyntezę. - nie. Nie wiem skąd tu chromatofory, to komóki np. u głowonogów. Domyślam się, że chodziło o chromoplasty, z dużą ilością karotenoidów, nadaje barwę kwiatom i owocom.
Cytoplazma- wypełnia kom., umożliwia po niej transport.
Jądro kom- ma materiał dziedziczny.
MitoChondrium- nadzoruje oddychaniu w kom.
Nie nadzoruje tylko wykonuje, tu zachodzi oddychanie tlenowe od pirogronianu do CO2.
Nukleoid- ma DNA, zastępuje jądro. to nie jest element komórki roślinnej, tylko prokariotycznej. Od dekad nie klasyfikujemy prokariota (w tym i sinic) do roślin, to zupełnie różne organizmy.
Otoczka śluzowa- zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.
Rybosomy- budują cząsteczki białe.
Jakie cząsteczki białe? Białka!
Ściana kom.- chroni, nadaje kształt.
Wodniczki- magazynują substancje niepotrzebne.
Biedne wakuole. takie skomplikowane a sprowadzone do śmietnika. Kontrolują turgor, magazynują substancje odżywcze, często białka (ziarna aleuronowe), magazynują metabolity wtórne, związane np. z reakcją obronną rośliny, prowadzą lizę, analogicznie do lizosomów, zawierają wtedy te same enzymy praktycznie, co lizosomy. Prowadzą również niektóre reakcje, jak końcowe etapy syntezy inuliny.

AnnaWP
Posty: 3453
Rejestracja: 24 wrz 2010, o 12:58

Re: czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Post autor: AnnaWP » 5 lut 2012, o 08:49

Wcześniejsze i ominięte - nie mam uwag.

4. Dodałabym, że w mitozie nie zmienia się liczba chromosomów, a w mejozie redukcja do połowy (z 2n do n), bo samo słowo redukcyjny nie wystarcza.

5. Nie wiem co oni chcą usłyszeć. Coś o strukturach molekularnych, ale to pewnie relacjonował prowadzący.

6. Dodaj rolę pręcika i słupka, klarowniej: tworzy gamety męskie, przez etap pośredni: rozwój gametofitu męskiego itd.

7. Kwiat jest charakterystyczny dla okrytonasiennych, u nagonasiennych nie mówimy o kwiecie.

15.Scharakteryzuj modyfikacje u roślin pędów nadziemnych i ich przykłady.
Kwiaty
Owece
Liście:
-Liścienie -dolne asymilacyjne -przykwiatowe -kwiatowe -pąkowe
Łodygi:
-spichrzowa: bulwa ziemniaka
-asymilacyjna: kaktus
-kłacze: konwalie
-rozłogi: truskawki
-wąsy: winorosl
-ciernie: głóg
-piętka: typ skrócony. cebula
-źdźbło: u traw
To moim zdaniem nie tak. Modyfikacje to zmiana organu do pełnienia nietypowych funkcji:
pęd: wąsy czepne, ciernie, f. asymilacyjne u kaktusa albo gałęziaka, bulwy pędowe jak u ziemniaka, rozłogi itd.
liście: liście pułapkowe roślin owadożernych, różnych typów, redukcja powierzchni aż do kolców kaktusa, wąsy czepne i ciernie, liście podkwiatowe jak u gwiazdy betlejemskiej itd.
Korzenie: czepne, powietrzne, asymilujące, bulwy itd.

Dobra, spróbuję resztę później

AnnaWP
Posty: 3453
Rejestracja: 24 wrz 2010, o 12:58

Re: czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Post autor: AnnaWP » 5 lut 2012, o 09:45

Oki - doczytałam - modyfikacje masz dobrze.

AnnaWP
Posty: 3453
Rejestracja: 24 wrz 2010, o 12:58

Re: czy ktoś miałby czas sprawdzić odpowiedzi na pytania?

Post autor: AnnaWP » 5 lut 2012, o 09:51

31. a walec osiowy? Pytają o budowę łodygi.
32. miazga - kambium waskularne. Nie lubię słowa miazga, bo brzmi jak w gimnazjum.
33. W walcu dodaj miękisz zasadniczy.

38 - transport i ochrona powierzchni.
Ja w tej kwestii jestem heretykiem, więc nie będę Ci mieszać w głowie.
W zasadzie przyrost promieniowy w obrębie kambium powoduje zniszczenie epidermy, więc peryderma była konieczna - jest odkładana przez merystem, który może rosnąć wraz z obwodem pnia.

39 i 40 np proszę Cię.

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post