Wspó?praca dla studentów i organizacji studenckich

Porady jak się dostać na medycynę, na kierunek lekarski. Wykaz punktów na poszczególnych uczelniach. Materiały do nauki, testy. Wzajemna pomoc w nauce.
mkordek
Posty: 1
Rejestracja: 21 lut 2014, o 13:23

Wspó?praca dla studentów i organizacji studenckich

Post autor: mkordek » 21 lut 2014, o 13:57

Witam,
nasza firma zajmuje si? m.in. ?wiadczeniem us?ug doradczo-szkoleniowych z zakresu systemów zarz?dzania oraz ró?nych standardów adresowanych do ró?nych bran?.

Przyk?adowe tematy szkole?:
1. Szkolenia dla auditorów wewn?trznych systemów zarz?dzania wg norm ISO 9001:2008 (jako), ISO 14001:2004 (zarz?dzanie ?rodowiskiem), ISO 22000/HACCP (bezpiecze?stwo ?ywno?ci), ISO 17025 (laboratoria).

2. Narz?dzia Jako?ciowe stosowane w ró?nych gaziach przemys?u m.in. FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPC

3. Szkolenia adresowane do bran?y spo?ywczej i kosmetycznej: wymogi GMP wg ISO 22716 (Kosmetyki), ISO 22000,BRC i IFS (bezpiecze?stwo ?ywno?ci),

4. Laboratoria i pomiary: szkolenia z metrologii, szkolenia zwi?zane z systemami zarz?dzania w laboratoriach wg ISO 17025, dobra praktyka laboratoryjna.

i inne.

Od wielu lat wspó?pracujemy ze studentami oraz organizacjami studenckimi w zakresie organizacji szkole?.
Praktycznie od pocz?tku dzia?alno?ci staramy si? kierowa? do studentów specjalne oferty, które pozwalaj? studentom zdoby? wymagane przez rynek pracy kwalifikacje w atrakcyjnej cenie, nam natomiast mimo minimalnej mar?y szkolenia organizowane na takich warunkach pozwalaj? osi?gn cel marketingowy i wielu uczestników szkole? studenckich zwraca si? do nas z pro?b? o ofert?, gdy ju? s? pracownikami.

Organizacja szkole? dla zorganizowanych grup przynosi obu stronom dodatkowe korzy?ci - nam u?atwia organizacj? szkolenia i koordynowanie wszystkich dzia?a?, mo?emy te? zaoferowa? jeszcze ni?sz? cen? uczestnictwa w szkoleniu.

Dodatkowo osoby lub organizacje mog? liczy? na dodatkowe korzy?ci za pomoc w organizacji szkolenia:
- darmowy udzia? w organizowanych przez nas szkoleniach,
- wsparcie w organizacji ró?nych wydarze?,
- mo?liwo zdobycia do?wiadczenia,
- dodatkowe korzy?ci finansowe za wspó?prac?,

Zainteresowanych wspó?prac? prosimy o kontakt:
michal.[at].pl
tel.: 91 469 45 53

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post