Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Rozmowy na temat matury z biologii. odpowiedzi na trudne pytania, rozwiązywanie zadań, arkusze maturalne z biologii
Nihilnovi
Posty: 2
Rejestracja: 12 mar 2019, o 20:12

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: Nihilnovi » 14 mar 2019, o 20:15

Dziękuję

Nieśmiała18
Posty: 12
Rejestracja: 18 kwie 2019, o 22:39

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: Nieśmiała18 » 22 kwie 2019, o 21:42

czy duża zmienność genetyczna bakterii jest cechą sprzyjającą rozprzestrzenianie się tej grupy organizmów w biosferze ?

malinkowo
Posty: 10
Rejestracja: 13 paź 2016, o 09:58

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: malinkowo » 2 wrz 2019, o 13:32

Tak, oprócz tego dodam inne cechy sprzyjające:
- są odporne na niekorzystne dla życia czynniki środowiska,
- w niesprzyjających warunkach mogą tworzyć formy przetrwalnikowe,
- mikroskopowa wielkość ułatwia przenoszenie na znaczne odległości.

Bakterie odgrywają kluczową rolę w obiegu azotu w przyrodzie. Uzasadnij tę tezę trzema argumentami.

przyszły lekarz
Posty: 1
Rejestracja: 12 wrz 2019, o 14:17

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: przyszły lekarz » 12 wrz 2019, o 14:29

1. Bakterie brodawkowe z rodzaju rhizobium żyjące w symbiozie z roślinami motylkowymi mają zdolność do wiązania azotu atmosferycznego w jony NH4+. Część zasymilowanego przez bakterie azotu zasila glebę.
2. Bakterie nitryfikacyjne nitrosomonas i nitrobacter mają zdolność do przekształcania jonów Nh4+ w jony No2- i NO3-, które są znacznie łatwiej przyswajalne przez rośliny.
3. Bakterie denitryfikacyjne uwalniają azot w formie cząsteczkowej do atmosfery.


Wyjaśnij dlaczego białka w komórce mogą pełnić funkcję buforów.

TowarzyszPozyton
Posty: 5
Rejestracja: 27 paź 2019, o 17:23

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: TowarzyszPozyton » 27 paź 2019, o 17:35

Wyjaśnij dlaczego białka w komórce mogą pełnić funkcję buforów.
Białka posiadają grupy karboksylowe i aminowe do których mogą przyłączać się jony wodorowe w zależności od pH (tym sposobem mogą utrzymywać pH na stałym poziomie)

Podaj 2 funkcje, jakie (oprócz lokomocji) mogą pełnić odnóża obecne u stawonogów.

malinkowo
Posty: 10
Rejestracja: 13 paź 2016, o 09:58

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: malinkowo » 4 lis 2019, o 13:13

- funkcje zmysłowe (czułki)
- mogą służyć do pobierania pokarmu (aparat gębowy)


Dlaczego ssaki nie potrafią strawić celulozy?
A. ponieważ, nie wytwarzają enzymów potrzebnych do rozłożenia wiązania beta w celulozie
B. ponieważ, naprzemienne ułożenie cząsteczek glukozy utrudnia rozłożenie cukru na związki proste
C. ponieważ, produkty trawienia celulozy odkładają się na ścianach żołądka
D. ponieważ, wytwarzany przez nie enzym ligaza hamuje trawienie celulozy.

TowarzyszPozyton
Posty: 5
Rejestracja: 27 paź 2019, o 17:23

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: TowarzyszPozyton » 6 lis 2019, o 18:56

A

Wykaż związek udziału gałek ocznych w procesie połykania pokarmu przez żabę z budową jej czaszki.

malinkowo
Posty: 10
Rejestracja: 13 paź 2016, o 09:58

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: malinkowo » 11 lis 2019, o 17:05

W związku z budową czaszki i ukształtowaniem oczodołów, gałki oczne żaby mogą się w nich zapadać. To w efekcie umożliwia wykorzystanie powyższego w procesie uciskania kęsów spodnią częścią gałek i popychania go dalej wzdłuż przełyku.

Porównaj denaturację z koagulacją

TowarzyszPozyton
Posty: 5
Rejestracja: 27 paź 2019, o 17:23

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: TowarzyszPozyton » 11 lis 2019, o 21:10

Denaturacja białek jest procesem nieodwracalnym, w jej wyniku dochodzi do uszkodzenia trzeciorzędowej i czwartorzędowej struktury białka. Zachodzi pod wpływem podwyższonej temperatury, soli metali ciężkich, zasad, kwasów.
Koagulacja białek jest procesem odwracalnym, (przejście zolu w żel), w jej wyniku nie dochodzi do uszkodzenia trzeciorzędowej i czwartorzędowej struktury białka. Zachodzi pod wpływem soli metali lekkich.
Oba procesy są procesami ścinania białka

Wyjaśnij w jaki sposób jest utrzymywana struktura podwójnej helisy DNA

malinkowo
Posty: 10
Rejestracja: 13 paź 2016, o 09:58

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: malinkowo » 12 lis 2019, o 20:30

Dwuniciowa struktura DNA jest stablizowana przez wiązania wodorowe powstające pomiędzy parami komplementarnych zasad azotowych z przeciwnych nici.

Wykaż związek między budową ściany komórkowej a funkcją, jaką ta ściana pełni w komórce.

TowarzyszPozyton
Posty: 5
Rejestracja: 27 paź 2019, o 17:23

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: TowarzyszPozyton » 14 lis 2019, o 19:55

Ściana komórkowa zbudowana z włókien celulozowych nadaje kształt komórce. Wysycenie ściany komórkowej ligniną zapewnia sztywność komórki, co powoduje, że ściana komórkowa ma większą wytrzymałość mechaniczną.

W odniesieniu do budowy chemicznej insuliny wskaż, gdzie w komórce eukariotycznej znajdują się receptory dla tego hormonu, odpowiedż uzasadnij.

malinkowo
Posty: 10
Rejestracja: 13 paź 2016, o 09:58

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: malinkowo » 15 lis 2019, o 13:21

Insulina jest białkiem, a jej receptory zlokalizowane są na błonie komórkowej w komórkach trzustki.
Budowa chemiczna insuliny wskazuje na to, że insulina jest dużą cząsteczką, niezdolną do przenikania przez błonę komórkową w wyniku dyfuzji prostej. Insulina może jedynie przenikać dzięki obecności receptorów, które jej w tym pomagają.

Nie jestem pewna poprawności swojego toku :'D


Model, który opisuje budowę błony elementarnej, nazywamy modelem płynnej mozaiki.
Wyjaśnij, co oznaczają słowa mozaika oraz płynny w odniesieniu do budowy i właściwości błony.

TowarzyszPozyton
Posty: 5
Rejestracja: 27 paź 2019, o 17:23

Re: Zadania maturalne - odpowiedz i zadaj kolejne!

Post autor: TowarzyszPozyton » 16 lis 2019, o 14:15

Płynne dlatego, że białka zanurzone w dwuwarstwie fosfolipidowej przemieszczają się. Płynność błony komórkowej jest regulowana przez cholesterol.
Błona komórkowa ma mozaikowatą strukturę, gdyż w dwuwarstwie fosfolipidów zanurzone są białka (integralne)i występują połączone z błoną słabymi wiązaniami niekowalencyjnymi białka powierzchniowe.

Do czego służy występujący u gadów narząd Jacobsona?

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post