Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego — przegląd badań

Dyskusje na temat przyrodniczych programów naukowych, publikacji, filmów dokumentalnych, audycji radiowych oraz wpisów internetowych.
Zenon Waligura
Posty: 2
Rejestracja: 11 mar 2017, o 10:32

Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego — przegląd badań

Post autor: Zenon Waligura »

Polecam ciekawą książkę (raport z badań):

Grażyna Nowak-Starz, Elżbieta Cieśla, Agnieszka Strzelecka
Zagrożenia rozwoju i zdrowia młodzieży z regionu świętokrzyskiego — przegląd badań

ISBN 978-83-7507-287-7
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2019
Format B5, 140 s., bibliografia, barwne wykresy i diagramy


Zdrowie rozumiane holistycznie jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny (a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności), a także zdolność pozytywnego przystosowania się do pełnienia ról społecznych umożliwia człowiekowi uczestnictwo w różnych aspektach życia, np. edukacji i pracy. W ten sposób postrzegane rozwój i zdrowie sprzyjają zdobywaniu osiągnięć, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz kreatywności, warunkują dobrą dyspozycję i motywację do działań, również dobre relacje między członkami społeczności.
1.jpg
Znajomość tych mechanizmów jest podstawowym warunkiem działań prozdrowotnych w świadomym kierowaniu rozwojem. Tak więc zdrowie stanowi podstawę i warunek wszechstronnego rozwoju człowieka oraz – jak wskazano – spełnia wiele ważnych funkcji zarówno z punktu widzenia jednostki, jak i społeczeństwa. Strategia jego ochrony i promocji – powstała w okresie po wdrożeniu reform: administracyjnej, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych, systemu edukacji (które w kolejnych latach podlegały kolejnym modyfikacjom) – zawarta jest w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 i wyznacza działania na rzecz „dobrego zdrowia wszystkich”.

Spis treści

Wykaz skrótów zastosowanych w piśmiennictwie
Przedmowa

Grażyna Nowak-Starz:
Rozwój i zdrowie populacji w wieku rozwojowym z regionu świętokrzyskiego


I. Wstęp
II. Cel badań
III. Materiał i metodyka
IV. Wyniki badań
1. Charakterystyka rozwoju fizycznego badanych
1.1. Zmiany w rozwoju cech morfologicznych populacji w wieku rozwojowym
1.2. Zmiany w rozwoju wybranych cech somatycznych w zależności od wybranych czynników paragenetycznych
1.3. Zmiany w rozwoju cech morfologicznych w zależności od warunków socjoekonomicznych
2. Stan zdrowia badanych w wieku 18 lat
2.1. „Zdrowie subiektywne” – postrzeganie swego zdrowia przez młodzież
2.2. „Zdrowie obiektywne” – stan zdrowia badanych w świetle testów przesiewowych
2.3. „Zdrowie obiektywne” – stan zdrowia badanych w świetle profilaktycznych badań lekarskich
V. Dyskusja
VI. Wnioski
Piśmiennictwo

Elżbieta Cieśla:
Aktywność fizyczna, zachowania siedzące i dolegliwości bólowe w grupie młodzieży w wieku 16-19 lat z regionu świętokrzyskiego


I. Wstęp
II. Cel badań
III. Materiał i metody badań
1. Aktywność fizyczna – procedura obliczeń i kwalifikacji
2. Zmienne społeczno-demograficzne
3. Podstawowe pojęcia i definicje
Dolegliwości bólowe
Zachowania siedzące
Aktywność fizyczna
4. Analiza statystyczna
IV. Wyniki badań
1. Charakterystyka badanych
2. Korzystanie z mediów oraz aktywność fizyczna w ciągu tygodnia
3. Subiektywna ocena zdrowia i swojej sprawności fizycznej oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa
4. Aktywność fizyczna, zachowania siedzące a dolegliwości bólowe kręgosłupa
V. Dyskusja
Subiektywna ocena zdrowia
VI. Wnioski
Piśmiennictwo

Agnieszka Strzelecka:
Rozwiązania systemowe w obszarze e-Zdrowie mające wpływ na bezpieczeństwo i monitorowanie zdrowia pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem populacji w wieku rozwojowym (młodzieży) w opinii personelu medycznego z regionu świętokrzyskiego


I. Wstęp
II. Cel pracy
III. Materiał i metodyka badań
IV. Wyniki badań
4.1. Dane demograficzne, status zawodowy, staż pracy badanych
4.2. Subiektywna ocena umiejętności w zakresie obsługi komputera badanych w aspekcie doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia badanej placówki w stanowiska komputerowe w opinii badanych
4.3. Wykorzystanie rozwiązań systemowych w obszarze e-Zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa i monitorowania zdrowia pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem populacji w wieku rozwojowym (młodzieży) w opinii badanych
4.4. Wykorzystanie analizy asocjacji w zakresie rozwiązań systemowych w obszarze e-Zdrowie mające wpływ na bezpieczeństwo i monitorowanie zdrowia pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem populacji w wieku rozwojowym (młodzieży
V. Dyskusja
VI. Wnioski
Piśmiennictwo

Portrety autorek:
2.jpg
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post