Zapis genetyczny krzyżowania wstecznego i testowego

Genetyka w życiu człowieka, zwierząt, roślin i innych organizmów to najczęściej poruszane tematy na forum genetyki
Michal09
Posty: 1
Rejestracja: 3 lis 2020, o 14:17

Zapis genetyczny krzyżowania wstecznego i testowego

Post autor: Michal09 »

8. U poziomki (Fragaria vesca) gen A warunkuje czerwoną barwę owoców, jego
recesywny allel a – barwę białą, natomiast heterozygoty (Aa) mają owoce różowe.
Skrzyżowano poziomki o owocach czerwonych z formą o owocach białych. Jakie
genotypy i fenotypy wystąpią w potomstwie F 1 i F 2 oraz w jakich stosunkach
liczbowych? Podaj zapis genetyczny krzyżowania wstecznego i testowego z
mieszańcem F 1 .
9. U człowieka występują cztery główne grupy krwi: A. B, AB i grupa 0. Cecha ta jest
warunkowana serią alleli wielokrotnych. Allele L A i L B dominują nad allelem l, ale w
stosunku do siebie wykazują współdominowanie. Określ, jaka grupa krwi u
mężczyzny wyklucza ojcostwo, jeśli zarówno matka, jak i dziecko mają grupę 0.
10. W dwóch przypadkach ustalania ojcostwa określ możliwego ojca dziecka:
a. matka ma grupę krwi B, dziecko 0, jeden z domniemanych ojców ma grupę
krwi A,. drugi AB

b. matka ma grupę krwi B, dziecko AB, jeden z domniemanych ojców ma grupę
krwi A, drugi B.

Dwie i więcej par cech
1. U pomidorów owoce okrągłe dominują nad owalnymi, a czerwona barwa owoców
dominuje nad żółtą. Skrzyżowano rośliny o owocach czerwonych okrągłych i żółtych
okrągłych. W potomstwie uzyskano: 305 roślin o owocach czerwonych okrągłych,
298 o owocach żółtych okrągłych, 98 o owocach czerwonych owalnych, i 102 o
owocach żółtych owalnych. Przedstaw zapis genetyczny krzyżowania. Jaki będzie
wynik samozapylenia rośliny rodzicielskiej o owocach czerwonych okrągłych.
2. Czerwona barwa owoców pomidora dominuje na żółtą, a wzrost normalny nad
karłowym. Skrzyżowano rośliny o wzroście normalnym i owocach czerwonych z
roślinami karłowatymi o owocach żółtych. W potomstwie uzyskano:
a. 50% roślin o wzroście normalnym i owocach czerwonych oraz 50% roślin o
wzroście normalnym i owocach żółtych
b. 25% roślin o wzroście normalnym i owocach czerwonych. 25% roślin o
wzroście normalnym i owocach żółtych. 25% roślin karłowatych o owocach
czerwonych, 25% roślin karłowych o owocach żółtych. Ustal genotypy form
rodzicielskich i potomstwa.,

3. Skrzyżowano rośliny pomidora o wzroście normalnym i owocach czerwonych z
roślinami o wzroście normalnym i owocach żółtych. W potomstwie uzyskano
następujące rośliny:
a. o owocach czerwonych, wzroście normalnym i karłowym w stosunku 3:1
b. o wzroście normalnym i owocach czerwonych lub żółtych w stosunku 1:1.
Ustal genotypy rodziców i potomstwa.

4. Zabarwienie purpurowe pędów pomidora dominuje nad zielonym, a liście powcinane
dominują nad „ziemniaczanymi”
a. skrzyżowano rośliny o pędach purpurowych i liściach powcinanych z
roślinami o pędach zielonych i liściach „ziemniaczanych”, otrzymano 50%
roślin o pędach purpurowych i liściach powcinanych i 50% roślin o pędach
zielonych i liściach powcinanych
b. krzyżowano rośliny o pędach zielonych i liściach powcinanych w potomstwie
otrzymano 75% roślin o pędach zielonych i liściach powcinanych oraz 25%
roślin o pędach zielonych i liściach „ziemniaczanych”. Ustal genotypy
rodziców i potomstwa.

5. U pszenicy plewy czerwone dominują nad białymi, a omszone nad gładkimi.
Skrzyżowano rośliny o plewach omszonych czerwonych z roślinami o plewach
gładkich czerwonych. W potomstwie otrzymano:
a. 211 roślin o plewach omszonych czerwonych, 79 o plewach omszonych
białych, 207 o plewach gładkich czerwonych i 72 o plewach gładkich białych
b. 712 rośliny o plewach omszonych czerwonych i 240 o plewach omszonych
białych. Przedstaw zapisy genetyczne powyższych krzyżowań.

6. U grochu wzrost wysoki dominuje nad niskim, a czerwona barwa kwitów nad białą:
a. skrzyżowano rośliny wysokie o kwiatach czerwonych z roślinami również
wysokimi ale o kwiatach białych; w potomstwie uzyskano 110 roślin wysokich
o kwiatach czerwonych, 107 roślin wysokich o kwiatach białych, 33 rośliny
niskie o kwiatach czerwonych i 35 roślin niskich o kwiatach białych,

b. skrzyżowano rośliny wysokie o kwiatach czerwonych z roślinami niskimi o
kwiatach białych. W potomstwie otrzymano 202 rośliny wysokie o kwiatach
czerwonych i 192 rośliny niskie o kwiatach czerwonych,
c. skrzyżowano rośliny wysokie o kwiatach białych z roślinami niskimi o
kwiatach o kwiatach czerwonych. W potomstwie uzyskano 35 roślin wysokich
o kwiatach czerwonych, 33 rośliny wysokie o kwiatach białych, 36 roślin
niskich o kwiatach czerwonych i 35 roślin niskich o kwiatach białych,
d. skrzyżowano rośliny niskie o kwiatach czerwonych z roślinami wysokimi o
kwiatach czerwonych. W potomstwie pojawiły się 362 rośliny wysokie o
kwiatach czerwonych i 118 roślin wysokich o kwiatach białych. Przedstaw
genotypy podanych wyżej form rodzicielskich i ich potomstwa.

7. Czerwona barwa kwiatów wyżlinu nie w pełni dominuje nad białą, natomiast kształt
grzbiecisty kwiatów całkowicie dominuje nad promienistym. Po skrzyżowaniu
wyżlinu o kwiatach grzbiecistach czerwonych z wyżlinem o kwiatach grzbiecistych
białych otrzymano w potomstwie rośliny o kwiatach różowych grzbiecistych i
różowych promienistych w stosunku 3:1. Jakie były genotypy roślin użytych do
krzyżowania?
8. Zielona barwa strąka fasoli dominuje nad żółtą, a czarna barwa nasion nad białą:
a. Po skrzyżowaniu fasoli o zielonych strąkach i czarnych nasionach z fasolą o
strąkach żółtych i białych nasionach uzyskano w potomstwie rośliny o strąkach
zielonych i nasionach czarnych oraz rośliny o strąkach żółtych i nasionach
czarnych w równym stosunku liczbowym. Przedstaw zapis genetyczny
krzyżowania.
b. Po skrzyżowaniu roślin fasoli o zielonych strąkach i czarnych nasionach
potomstwo miało czarne nasiona, natomiast oprócz form o strąkach zielonych
pojawiły się formy o strąkach żółtych. Jakie mogły być genotypy roślin
użytych do krzyżowania.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post