Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Przygotowanie do matury z chemii, rozwiązywanie zadań, pomoc w zrozumieniu reakcji chemicznych, arkusze maturalne z chemii
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

220513-2019-matura-probna-arkusz.pdf
Arkusz
(706.28 KiB) Pobrany 341 razy
220515-2019-matura-probna-rozwiazania.pdf
Klucz
(353 KiB) Pobrany 408 razy
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

Kilka uwag o arkuszu.

Zadanie 2.2.
Mamy w tym zadaniu obliczyć zawartość procentową w mieszaninie poreakcyjnej, tej cząsteczki typu XY, której zawartość procentowa jest największa.

Po pierwsze: w mieszaninie poreakcyjnej mogą być nie tylko cząsteczki typu XY. Nawet jak reakcja X+Y jest nieodwracalna to nie mamy wiedzy czy X i Y zostały użyte w ilościach stechiometrycznych i czy w mieszaninie poreakcyjnej nie ma nieprzeragowanego X i/lub Y.

Po drugie: cząsteczki XY o różnym składzie izotopowym mają różne masy cząsteczkowe (niektóre mogą mieć takie same ale to nie zmienia dalszych rozważań). Mamy policzyć zawartość procentową (czyli jaki procent całej masy stanowią dane cząsteczki, przecież nigdzie nam nie napisano, że zawartość procentowa dotyczy jaki procent w całej liczbie cząsteczek stanowią cząsteczki danego typu). Tyle, że jak np. dana cząsteczka stanowi 10% wszystkich cząsteczek to wcale nie stanowi także 10% masy wszystkich cząsteczek (a przynajmniej nie musi stanowić). Na przykładzie o co mi chodzi. Jak zmieszam 10 atomów protu i 10 atomów deuteru to atomy protu stanowią 50% wszystkich atomów ale ich masa nie stanowi 50% masy całej mieszaniny.

Zadanie 3.
Trudno się zgodzić, że kształt cząsteczek kwasów jest taki jak podano w kluczu. Taki jest kształt anionów reszt kwasowych bo trudno sobie wyobrazić aby czteroatomowa cząsteczka HNO2 była kątowa.

Zadanie 4.
W tym zadaniu błędnie założono, że szybkość reakcji w poszczególnych jednosekundowych okresach jest stała (nie może być stała bo stężenie ciągle maleje) i po upływie 0.000001s jest inne niż 0.000001s wcześniej.

Poprawne obliczenia (to jest reakcja pierwszego rzędu):

c(t=1s)=co*e-kt=2*e-0.15*1=1.7214 mol/dm3

c(t=2s)=co*e-kt=2*e-0.15*2=1.4816 mol/dm3

c(t=3s)=co*e-kt=2*e-0.15*3=1.2753 mol/dm3

c(t=4s)=co*e-kt=2*e-0.15*4=1.0976 mol/dm3

c(t=5s)=co*e-kt=2*e-0.15*5=0.9447 mol/dm3

Tak samo można policzyć obliczając okres połowicznego rozpadu i ze znanych wzorów jak dla rozpadów promieniotwórczych (nawet za pomocą kalkulatora prostego i tablic logarytmicznych z Karty wzorów).

Zastosujmy metodę z klucza ale dla zadania, w którym trzeba byłoby policzyć stężenie tylko po upływie 2 i 4 sekund.

2-ga sekunda (0-2s) ubytek stężenia: u=0.15*2*2=0.6
stężenie po upływie 2s: 2-0.6=1.4 mol/dm3

4-ga sekunda (2-4s) ubytek stężenia: u=0.15*1.4*2=0.42
stężenie po upływie 2s: 1.4-0.42=0.98 mol/dm3

Zastosujmy metodę z klucza ale dla zadania, w którym trzeba byłoby policzyć stężenie tylko po upływie 4 sekund.

4-ga sekunda (0-4s) ubytek stężenia: u=0.15*2*4=1.2
stężenie po upływie 4s: 2-1.2=0.8 mol/dm3

Zastosujmy metodę z klucza ale dla zadania, w którym trzeba byłoby policzyć stężenie tylko po upływie 5 sekund.

5-ga sekunda (0-5s) ubytek stężenia: u=0.15*2*5=1.5
stężenie po upływie 5s: 2-1.5=0.5 mol/dm3

i porównajmy wyniki dla tych samych okresów czasu (w kluczu i powyżej). Nie wyszło to samo.

Na koniec metodą z klucza policzmy stężenie po 7 sekundach:

7-ma sekunda (0-7s) ubytek stężenia: u=0.15*2*7=2.1
stężenie po upływie 7s: 2-2.1=-0.1 mol/dm3<0

Dalsze uwagi w wolnej chwili....
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

Zadanie 6.
Właściwie zadanie sprowadza się to odczytania liczby logarytmowanej mając jej logarytm. W kluczu jest podane rozwiązanie ale po mojemu można trochę prościej.

alfa=[H+]/c

logarytmujemy stronami:

log(alfa)=log[H+]-log(c)=-pH-log(0.1)=-2.77-(-1)=-1.77=-1-0.77=(-1.000)+(-0.770)

Pamiętamy, że logarytm iloczynu to suma logarytmów. Odczytujemy z:
logs.jpg
alfa=0.10*0.17=0.017=1.7%
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

Zadanie 8.
Dużo dziwnych rzeczy dzieje się z krzywą miareczkowania, zaprezentowaną w zadaniu, po PR. Przede wszystkim granicznym pH do jakiego możemy dojść to pH titranta (jak damy go baaardzoooo dużo) czyli:

[OH-]=cNaOH=0.05 ---> pOH=1.30 ---> pH=12.70

Krzywa zbliża się asymptotycznie do tej wartości gdy VNaOH ----> nieskończoność. Na pewno nie ma możliwości aby pH przekroczyło wartość 13 jak to widzimy na rysunku dla VNaOH=40 ml (przecież pH 0.1M NaOH wynosi 13).

Policzmy pH w kilku punktach po PR:

VNaOH=30 ml, nadmiar NaOH=5ml, cNaOH=[OH-]=0.05*5/(200+30)=1.1*10-3, pOH=2.96, pH=11.04

VNaOH=35 ml, nadmiar NaOH=10ml, cNaOH=[OH-]=0.05*10/(200+35)=2.1*10-3, pOH=2.67, pH=11.33

VNaOH=40 ml, nadmiar NaOH=15ml, cNaOH=[OH-]=0.05*15/(200+40)=3.1*10-3, pOH=2.51, pH=11.49

VNaOH=45 ml, nadmiar NaOH=20ml, cNaOH=[OH-]=0.05*20/(200+45)=4.1*10-3, pOH=2.39, pH=11.61

pH=12 zostanie osiągniete po dodaniu 50 ml r-ru NaOH.

Po naniesieniu tych punktów na krzywą z zadania dostaniemy obrazek:
miar.jpg
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

Zadanie 9.
Odnotujmy, że w tym zadaniu NH4Cl jest opisany jako sól słabej zasady (amoniaku) i mocnego kwasu (kwasu chlorowodorowego).

Zadanie 10.
Podane w pierwszym zdaniu informacji wstępnej definicje buforów nie są poprawne. Nie jest prawdą, że jednym ze składników jest mocny kwas lub mocna zasada. Przeczyłoby to zasadzie działania buforów.

Po pierwsze: z podanej definicji wynika, że mieszanina NaCl (Cl- słaba zasada Bronsteda) i HCl (sprzężony z nią mocny kwas) tworzy bufor. Niestety nie tworzy, nie mógłby działać.

Po drugie: co w buforze z zadania (NH3 + NH4+) miałoby być tym mocnym? Czy amoniak o Kb=1.8*10-5 (patrz info w Zadaniu 9.) czy też jon amonowy o dużo niższej stałej dysocjacji Ka=5.56*10-10?

Skąd ten błąd w definicji. Podejrzewam, że wynika z faktu, że wiadomo, że im słabsza zasada tym mocniejszy kwas z nią sprzężony oraz im słabszy kwas tym mocniejsza sprzężona z nim zasada. Tyle, że "tym mocniejsza" nie oznacza "mocna".

Zadanie 11.
Tutaj wszystko ok ale można porównać to zadanie z jednym zadań z tegorocznej matury z 3ech Edukacja:
Próbna Matura Zadanie 19 3ECh Edukcja marzec 2019
Zadanie 12.
Nie wiem o co w tym zadaniu chodzi. Zadanie jest nierozwiązywalne. Dopiero z analizy rozwiązania z klucza widać, że w zadaniu chodziło o to, że z każdej płytki przereagowało tyle samo moli. Niestety, nie wspomniano o tym w treści zadania stąd nie da się go rozwiązać.
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Próbna matura chemia UMCS (Medyk) kwiecień 2019

Post autor: 00000000000000000000 »

Zadanie 13.
Niepotrzebna kropka przed I2 w równaniu reakcji w zadaniu. Poza tym wydaje mi się, że w bilansie jonowo-elektronowym nie powinno się operować stopniami utlenienia.

Zadanie 14
Warto odnotować i zapamiętać piękny sposób rozwiązania tego zadania podany w kluczu (o dziwo podany jako alternatywny).

Zadanie 16
Odnotujmy fakt podany w pierwszym zdaniu informacji wstępnej, że reakcjami charakterystycznymi dla związków nienasyconych są reakcje addycji.
W poleceniu do Zadania 16.2. napisano, że mamy podać wzory półstrukturalne. Żaden ze wzorów związków organicznych podanych w kluczu nie jest wzorem półstrukturalnym (jest co najwyżej "półpółstrukturalnym") gdyż z niewiadomego powodu wiązania C-H przy węglu z ładunkiem podano w postaci C-H, a nie -CH.

Zadanie 19
Taka sama uwaga odnośnie wzorów półstrukturalnych co do Zadania 16.

Zadanie 22
Konia z rzędem temu co wpadnie bez dodatkowej informacji wstępnej, że w pierwszy etapie będzie substytucja a nie addycja zwłaszcza w kontekście informacji podanej w Zadaniu 16 o reakcjach charakterystycznych związków nienasyconych.
Co do wzorów półstrukturalnych związków podanych w kluczu taka sama uwaga jak w Zadaniach 16 i 19.

Zadanie 24
Wydaje mi się, że w tym zadaniu konieczna była informacja wstępna (chociażby to co napisano w kluczu). Czytający nie musi wiedzieć czy wszystkie grupy aminowe ulegają tej reakcji (a nie np. tylko te przy węglu alfa). Poza tym, stechiometria nie jest taka oczywista i może jedna grupa -NH2 reaguje np. z trzema cząsteczkami HNO2 dając dwie cząsteczki azotu. No chyba, że metoda Van Slyke'a jest w podstawie programowej wtedy nic nie trzeba podawać. W przeciwnym razie sprawdzamy raczej umiejętność "wymyślania", a nie "myślenia".
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post