Znaleziono 79 wyników

autor: Izkaaa94
22 wrz 2020, o 18:17
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Oblicz procentową zawartość Na2CO3 i NaOH oraz zanieczyszczeń w technicznym wodorotlenku sodu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 94

Re: Oblicz procentową zawartość Na2CO3 i NaOH oraz zanieczyszczeń w technicznym wodorotlenku sodu

nNa2CO3=0.0031 mola
Dziękuję Ci bardzo!!

Czy byłbyś mi w stanie pomóc z pozostałymi zadaniami które zamieściłam?
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 16:52
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Oblicz procentową zawartość Na2CO3 i NaOH oraz zanieczyszczeń w technicznym wodorotlenku sodu
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 94

Oblicz procentową zawartość Na2CO3 i NaOH oraz zanieczyszczeń w technicznym wodorotlenku sodu

W celu oznaczenia zawartości procentowej Na2CO3 i NaOH w technicznym wodorotlenku sodu odważono 10,0200 g otrzymanej próbki i przygotowano 250 cm3 roztworu. Następnie odmierzono 25,00 cm3 tego roztworu i miareczkowano wobec oranżu metylowego, zużywając 23,15 cm3 HCl o stężeniu 1,0220 M. Do drugiej p...
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 16:51
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Jaka objętość roztworu kwasu solnego jest niezbędna do zmiareczkowania
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 84

Jaka objętość roztworu kwasu solnego jest niezbędna do zmiareczkowania

W kolbie miarowej rozpuszczono 0,8995 g NaHCO3 i 1,2242 g Na2CO3 i uzupełniono wodą do 250 cm3. Jaka objętość 0,1035 M roztworu kwasu solnego jest niezbędna do zmiareczkowania 25,00 cm3 roztworu z kolby jeśli miareczkujemy wobec:
a) fenoloftaleiny
b) oranżu metylowego
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 16:49
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Skład procentowy węglowodoru
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 58

Skład procentowy węglowodoru

0,9917 g węglowodoru spalono, a powstały CO2 pochłonięto w 100,00 cm3 2,000 M NaOH. Otrzymany roztwór rozcieńczono 10 razy. Do analizy pobrano dwie próbki po 20,00 cm3. Pierwszą miareczkowano wobec fenoloftaleiny i zużyto 23,63 cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,1100 mol/dm3. Drugą miareczkowano wobec or...
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 16:48
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Oblicz błąd względny miareczkowania
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 68

Re: Oblicz błąd względny miareczkowania

Nie wychodzi

9.74 - 6.05 = 3.69

[Ag+]=10^(-3.69) = 2.04 * 10^(-4)

2.04*10^(-4)=0.1V/(0.05+V)
2.04*10^(-4) * (0.05+V) = 0.1V
1.02*10^(-5)=0.1V - 2.04*10^(-4)V
V=1.02*10^(-4)

W odp mam 0.05dm3
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 16:00
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Zawartość procentowa P2O5 w badanej próbce
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 93

Re: Zawartość procentowa P2O5 w badanej próbce

Wiem, że jest ich bardzo dużo i są okropnie trudne. Problem w tym, że podczas zdalnego nauczania ciężko prosić kogoś o pomoc, bo każdy ma dużo innych swoich zadań i zaliczeń. A ja muszę się nauczyć toku rozwiązywania tych zadań, bo inaczej nie zdam egzaminu poprawkowego z analitycznej (a na egzamini...
autor: Izkaaa94
21 wrz 2020, o 15:29
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Jaka jest zawartość procentowa chlorków
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 69

Re: Jaka jest zawartość procentowa chlorków

nAgNO3=nCl(-)=2.5/35.5

V=nAgNO3/0.1
Wg obliczeń 2,5/35,5=0,0704 mola

V=0.0704/0,1 = 0,704 dm3

A ja w odpowiedziach mam 35,3cm3..
autor: Izkaaa94
20 wrz 2020, o 18:16
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Jaka jest zawartość procentowa chlorków
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 69

Jaka jest zawartość procentowa chlorków

5 g substancji zawierającej KCl i K2SO4 rozpuszczono w wodzie i rozcieńczono do objętości 1000 cm3. Odmierzono 50,00 cm3 tego roztworu i dodano 25,00 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,1000 mol/dm3. Na odmiareczkowanie nadmiaru AgNO3 zużyto 12,00 cm3 NH4SCN o stężeniu 0,1300 mol/dm3. Jaka jest zawartoś...
autor: Izkaaa94
20 wrz 2020, o 18:15
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Zawartość procentowa P2O5 w badanej próbce
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 93

Zawartość procentowa P2O5 w badanej próbce

Próbkę apatytu o masie 1,2250 g roztworzono, a roztwór przeniesiono do kolby o pojemności 100,0 cm3 i uzupełniono do kreski. Z kolby pobrano 25,00 cm3 otrzymanego roztworu (zawierającego jony PO43- ) i dodano nadmiar AgNO3. Wytrącony osad Ag3PO4 odsączono, przemyto i roztworzono w kwasie, a uwolnion...
autor: Izkaaa94
20 wrz 2020, o 18:15
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Obliczyć zawartość procentową tlenku arsenu w próbce
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 35

Obliczyć zawartość procentową tlenku arsenu w próbce

Zanieczyszczoną próbkę As2O3 o masie 0,3000 g roztworzono, a arsen utleniono do AsO43-. Do otrzymanego roztworu dodano 50,00 cm3 roztworu AgNO3 o stężeniu 0,2000 M. Nadmiar jonów srebra odmiareczkowano (w obecności jonów Fe3+) 0,0825 M roztworem KSCN, zużywając 12,75 cm3 tego roztworu. Obliczyć zawa...
autor: Izkaaa94
20 wrz 2020, o 18:14
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Masa próbki użytej w drugim oznaczeniu
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 28

Masa próbki użytej w drugim oznaczeniu

Zawartość fosforanów w próbce stałej oznaczano argentometrycznie i wagowo. Do oznaczenia argentometrycznego odważono 0,4334 g próbki, fosforany przeprowadzono do roztworu i dodano 50,00 cm3 0,1055 M AgNO3. Nadmiar jonów srebra odmiareczkowano zużywając 10,55 cm3 0,1021 M KSCN (metoda Volharda). Do o...