Znaleziono 188 wyników

autor: Izkaaa94
9 cze 2021, o 21:26
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Łączna objętość gazów
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 198

Łączna objętość gazów

Azotan (V) wapnia podczas ogrzewania ulega rozkładowi. W wyniku zachodzącej reakcji wydziela się mieszanina gazów (tlenku azotu (V) i tlenu). Reakcję tę przedstawia poniższe równanie: 2Ca(NO3)2 -> 2CaO + 4NO2 + O2 Oblicz łączną objętość gazowych produktów reakcji otrzymywanych w wyniku rozkładu 32,8...
autor: Izkaaa94
9 cze 2021, o 21:20
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Jaką liczbę moli litu wrzucono do zlewki z wodą
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1007

Jaką liczbę moli litu wrzucono do zlewki z wodą

Do zlewki z wodą destylowaną wrzucono dwie próbki metali - litu i sodu o jednakowych masach. Metale roztworzyły się całkowicie. W układzie zaszły reakcje opisane poniższym ogólnym równaniem, w którym Me oznacza metal 2Me + 2H2O -> 2MeOH + H2 Wiadomo, że w wyniku obu reakcji wydzieliło się 5,6 dm3 wo...
autor: Izkaaa94
9 cze 2021, o 21:17
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Masa mieszaniny z tlenku węgla
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 277

Masa mieszaniny z tlenku węgla

Sporządzono mieszaninę złożoną z tlenku węgla (II) - CO i tlenku węgla (IV) - CO2, zmieszanych w stosunku molowym 3:2, w której łączna liczba atomów tlenu wynosiła 8,428*10^22.
Oblicz masę sporządzonej mieszaniny. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
autor: Izkaaa94
16 kwie 2021, o 18:01
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie molowe węglanu sodowego
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 403

Stężenie molowe węglanu sodowego

Z 3,2047 g węglanu sodowego przygotowano 500 ml roztworu. 50ml tego roztworu reaguje 48ml HCl oblicz stężenie roztworów a) Na2CO3 b)HCl
autor: Izkaaa94
15 kwie 2021, o 21:34
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie molowe H2SO4
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 381

Stężenie molowe H2SO4

Do kolby miarowej na 500cm3 wprowadzono 80 g 2 - molalnego roztworu H2SO4, 50 cm3 54% H2SO4 o gęstości 1,435 g/cm3, 100 cm3 5 - molowego H2SO4, a następnie uzupełniono wodą do kreski. Jakie będzie stężenie molowe roztworu?
autor: Izkaaa94
15 kwie 2021, o 21:32
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie molalne, procentowe i ułamek molowy roztworu amoniaku NH3
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 536

Stężenie molalne, procentowe i ułamek molowy roztworu amoniaku NH3

1 - molowy roztwór amoniaku NH3 ma gęstość 0,96 g/cm3. Obliczyć jego stężenia molalne, procentowe i ułamek molowy w roztworze.
autor: Izkaaa94
15 kwie 2021, o 21:31
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Ułamek molowy etanolu w otrzymanym roztworze
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 349

Ułamek molowy etanolu w otrzymanym roztworze

Zmieszano po 100 g roztworów wodnych etanolu, w których ułamki molowe etanolu wynosiły odpowiednio 0,05 i 0,03. Jaki jest ułamek molowy etanolu w otrzymanym roztworze?
autor: Izkaaa94
15 kwie 2021, o 21:29
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie molalne zmieszano po 100 g 10 molalnego i 0,8 molalnego KOH
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 383

Stężenie molalne zmieszano po 100 g 10 molalnego i 0,8 molalnego KOH

Zmieszano po 100 g 10 - molalnego i 0,8 - molalnego KOH. Jakie jest stężenie molalne otrzymanego roztworu?
autor: Izkaaa94
15 kwie 2021, o 21:28
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie molowe, molalne, procentowe roztworu kwasu siarkowego
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 564

Stężenie molowe, molalne, procentowe roztworu kwasu siarkowego

Roztwór kwasu siarkowego (VI) ma ułamek molowy 0,06 oraz gęstość 1,18 g/cm3. Oblicz stężenie molowe, molalne i procentowe tego roztworu. (Roztwór zawiera 0,06 mola kwasu siarkowego (VI) i 0,94 mola wody, czyli odnosimy się do 1 mola roztworu).
autor: Izkaaa94
14 mar 2021, o 19:25
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie równowagowe
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 692

Re: Stężenie równowagowe

2*x=0.632
Ale jak to wyliczyć? :( bo jak robię równanie kwadratowe, to mi w żaden sposób nie wychodzi
autor: Izkaaa94
14 mar 2021, o 16:06
Forum: Chemia w szkole i na studiach
Temat: Stężenie równowagowe
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 692

Re: Stężenie równowagowe

W żaden sposób mi nie wychodzi, że x=0.632. Jak obliczam delte, to mi wychodzą dwa miejsca zerowe, więc żadnego nie mogę odrzucić..