Znaleziono 525 wyników

autor: Khayman00
23 lip 2013, o 21:08
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

Anatomia ma takiego profesora, ?e du?o tam si? nie zmieni wbrew jemu. Chocia? z tego co widz? to i tak m?odsi maj? du?o lepiej ni? my pod ró?nymi wzgl?dami. Btw troch? zboczyli?my z tematu.
autor: Khayman00
23 lip 2013, o 16:02
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

Khayman00, no je?eli na pó?niejszych latach dalej was tak cisn? jak mówi Ascara to powinni?cie mie? najwy?sz? ?redni? z LEKu z po?ród wszystkich uczelni Mam tak? nadzieje. Nie macie jakich? ankiet do oceniania zaj i prowadz?cych ? Na UG co? takiego mia?em- my?l? ?e w d?u?szym okresie czasu mo?e to ...
autor: Khayman00
23 lip 2013, o 15:54
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

Na pocz?tku zawsze jest ciko, ale nale?y pami?ta?, ?e koniec ko?ców wi?kszo to przechodzi Nigdzie nie jest idealnie, a pó?niej s? ju? ciekawsze zaj?cia i mniej bezsensownej wiedzy.
fronc, to prawda, wi?c za rok wyniki LEKu mniej wi?cej poka na kogo mo?na wyrosn ko?cz?c WNM UWM
autor: Khayman00
23 lip 2013, o 11:21
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

USK - Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Tak jestem po 5 roku. Ciko mi ocenia? czy bym poszed? drugi raz tutaj, bo tylko tutaj si? dosta?em, aczkolwiek uwa?am, ?e wiedza i umiej?tno?ci bardzo zle od samych studentów i ich zaanga?owania. Jako, ?e jest nas stosunkowo ma?o i asystenci nie s? znudzeni stu...
autor: Khayman00
22 lip 2013, o 23:21
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

To fakt, znajduje si? tam katedra farmakologii i toksykologii. S? tam jeszcze chyba takie pierdo?y jak podstawy piel?gniarstwa (specjalnie wyposa?ona sala) i inne pierdó?ki, które wymagaj? tylko ?awek i rzutnika. W budynku jest te? jaki? hotel akademicki czy co? takiego, do dzisiaj nie pami?tam co t...
autor: Khayman00
22 lip 2013, o 22:55
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Wyposazenie uczelni..
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 11255

Re: Wyposazenie uczelni..

Zaj?cia na pierwszych latach g?ównie w Kortowie i w USK, który obecnie jest w remoncie. Natomiast pó?niej w ka?dym ze szpitali olszty?skich. Tak jak kolega fronc powiedzia?, po co nam ?adny dziekanat? Szczególnie, ?e w nast?pnym roku b?dzie przeniesiony do nowego budynku na terenie USK?
autor: Khayman00
4 lut 2013, o 17:04
Forum: Medycyna na studiach
Temat: [Film] Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie
Odpowiedzi: 124
Odsłony: 70060

Re: [LEKARSKI] Wydzia? Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

Bez trzeciego rozszerzenia nie masz szans.
autor: Khayman00
6 gru 2012, o 18:03
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Medycyna w Olsztynie
Odpowiedzi: 2709
Odsłony: 267632

Re: Medycyna w Olsztynie

Basen za godzin? kosztuje 7 zl, chyba ?e zapiszesz si? na wf. ?aglówki chyba podobnie, na sekcji darmo, normalnie za kilka z?oty.
autor: Khayman00
5 gru 2012, o 21:10
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Medycyna w Olsztynie
Odpowiedzi: 2709
Odsłony: 267632

Re: Medycyna w Olsztynie

Na pewno nie, jak b?dziesz dobrze gospodarowa? to spokojnie Ci tyle wystarczy.
autor: Khayman00
4 gru 2012, o 15:34
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Medycyna w Olsztynie
Odpowiedzi: 2709
Odsłony: 267632

Re: Medycyna w Olsztynie

A co z budow? szpitala klinicznego? Ruszy?a w ko?cu? Kiedy b?dzie gotowy? Bez tego studiowanie w Olsztynie jest bez sensu. Jak nie znasz realiów to si? nie wypowiadaj. Baza dydaktyczna i wszystkie kliniki rozmieszczone s? po wszystkich Olszty?skich szpitalach. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym j...
autor: Khayman00
3 gru 2012, o 13:58
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Medycyna w Olsztynie
Odpowiedzi: 2709
Odsłony: 267632

Re: Medycyna w Olsztynie

I wskoczy? od razu na który? wy?szy rok czy zaczyna? od pocz?tku tylko, ?e mia? cz? przedmiotów przepisan Jako? nie wierz?, ?e anatomi? czy fizjologi? cz?owieka kto? przepisze studentowi weterynarii. A przepisanie kilku przedmiotów sza?u nie robi, ja studiowa?em nanotechnologi? i te? mi cz? przepisa...
autor: Khayman00
2 gru 2012, o 23:04
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Medycyna w Olsztynie
Odpowiedzi: 2709
Odsłony: 267632

Re: Medycyna w Olsztynie

Chyba nie by?o takiego zdarzenia na naszym wydziale jeszcze.
autor: Khayman00
15 paź 2012, o 13:40
Forum: Medycyna na studiach
Temat: Lekarski 2012/2013
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 11282

Re: Lekarski 2012/2013

Plany z zesz?ych lat nijak maja si? do nowych, bo ca?y program studiów si? zmieni?.