Zadania z chemii nieorganicznej

Forum chemiczne dotyczące wszystkich związków chemicznych, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór
igul5106
Posty: 283
Rejestracja: 4 lis 2007, o 14:47

Zadania z chemii nieorganicznej

Post autor: igul5106 » 4 wrz 2014, o 22:10

Zadanie 1. Reakcje jonu tiosiarczanowego z chlorem, jodem i jonami żelaza 3+.

Zadanie 2. W czystym tlenie amoniak spala się wg równania:
4NH3+3O2 2N2+ 6H2O
Odmierzono 13 dm3 mieszaniny amoniaku i tlenu w warunkach normalnych objętość gazów po reakcji w tych samych warunkach wynosiła 5,5 dm3, a po przepuszczeniu przez płuczkę z wodą zmalała do 3dm3, oblicz skład objętościowy mieszaniny przed reakcją.

Zadanie 3. W pewnym momencie zachodzącej w fazie gazowej reakcji opisanej równaniem 4HCl+ O2 2H2O + 2Cl2, stężenia substratów wynosiły odpowiednio: [HCl]= 5mol/dm3, [O2]=2mol/dm3. Ile razy zmaleje szybkość reakcji do momentu, w którym stężenie O2 znaleje do 1mol/dm3?

Zadanie 4: W naczyniu o pojemności 1 dm3 przeprowadzono reakcję N2O42NO2
Stała równowagi tej reakcji w temperaturze doświadczenia wynosi 0,16, a wyznaczona wartość stężenia równowagowego NO2 0,08 mol/dm3. Na podstawie powyższych danych obliczona wartość stężenia początkowego N2O4 wynosi?

Zadanie 5: Do kolby o objętości 500 ml wlano 100ml roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,25mol/l i 150g 3% kwasu octowego a następnie uzupełniono go do kreski roztworem soli fizjologicznej. Ile wynosi pH otrzymanego roztworu? (Kkwasu= 1,75* 10^-5, d=1g/cm3)

Zadanie 6: Podczas elektrolizy wodnego roztworu zawierającego Cu(NO3)2 i AgNO3 na katodzie wydzieliło się 10g stopu zawierającego 36% srebra i 64% miedzi. Ile wynosiła objętość tlenu równocześnie wydzielonego na anodzie w przeliczeniu na warunki normalne?

Zadanie 7: Do 200g 5% roztworu H3PO4 dodano 6g NaOH otrzymując bufor o objętości 204cm3, oblicz pH buforu (pKa1= 2,148 pKa2=7,198 pKa3=12,36).

Nie do końca ogarniam. Pomoże ktoś?

Adax82
Moderator
Posty: 1519
Rejestracja: 2 lis 2013, o 19:42

Re: Zadania z chemii nieorganicznej

Post autor: Adax82 » 6 wrz 2014, o 19:48

igul5106,
Taki koncert życzeń i ani jednej propozycji ze swojej strony ?
To masz na rozgrzewkę:
Ad.6:
Wskazówka:
1. wydzieliło się 3,6 g Ag oraz 6,4 g Cu – przelicz to na mole
2. wydzielenie 1 mola Ag wymaga ładunku równego 1F ( 96500 C ), wydzielenie 1 mola Cu wymaga ładunku 2F, zaś wydzielenie 1 mola O2 wymaga ładunku 4F
3. suma ładunków potrzebna do wydzielenia Ag i Cu jest równa ładunkowi który wydziela O2
4. masz dalej wyliczankę na molach ( Ag i Cu ), z przejściem na ładunki, z powrotem na mole dla O2 z ilości moli O2 wyliczysz objętość

Ad.2:
Tak „na oko” to dane liczbowe sugerują, że reakcja nie przebiegała w warunkach stechiometrycznych. Po drugie, co już 2 razy pisałem para wodna nie zachowuje się jak gaz doskonały ( bo jakakolwiek para to nie gaz mimo, że oba reprezentują stan lotny ), ale w wielu zadaniach z chemii tak się przyjmuje.
Zaproponuję zatem 2 rozwiązania: przyjmując, że para wodna nie jest traktowana jako gaz doskonały, wykrapla się i nie wchodzi ostatecznie do bilansu objętościowego gazów, a drugie, że para wodna będzie traktowana jak gaz doskonały.
I.
Na podstawie danych liczbowych widać, że objętość produktów maleje, ale maleje też dalej po przejściu przez płuczkę, co oznacza, że był nadmiar NH3, który pojawił się w produktach, i który dalej został wyłapany przez płuczkę wodną.

Zatem od strony produktów mamy:
N2 + NH3 - płuczkaN2
Oznacza to ( na mocy danych liczbowych w zadaniu ), że było w produktach 2,5 dm3 amoniaku oraz 3 dm3 azotu:
2,5 dm3 NH3 + 3 dm3 N2 płuczka3 dm3 N2

żeby powstało w produktach 3 dm3 N2 to w substratach musiało być 6 dm3 NH3 oraz 4,5 dm3 O2 ( patrz na równanie reakcji w warunkach stechiometrycznych )

Zatem pierwotnie ( w substratach ) musiało być: 8,5 dm3 NH3 oraz 4,5 dm3 O2 co wynosi razem 13 dm3 mieszaniny gazów ( NH3 + O2 ) i stanowi poprawną odpowiedź.

II.
Zakładamy, że wystąpi tu nadmiar tlenu
Zatem od strony produktów mamy:
N2 + H2O + O2 - płuczkaN2 + O2

Oznacza to ( na mocy danych liczbowych w zadaniu ) - że ubyło w produktach 2,5 dm3 wody
Zatem suma objętości azotu i tlenu wynosiła 3 dm3
Woda powstaje w produktach w ilości 3 razy większej niż azot ( patrz reakcja )
Zatem azotu było 2,5/3 = 5/6 dm3
Zatem tlenu pozostało po reakcji 3 – 2,5/3 = 2i1/6 dm3
Żeby powstało 2,5 dm3 wody to do reakcji musiało dojść pomiędzy 4/6 * 2,5 dm3 amoniaku oraz ½ *2,5 dm3 tlenu
Ostatecznie więc substraty stanowiło 41/12 dm3 ( 2i1/6 + ½*2,5 ) tlenu oraz 20/12 dm3 amoniaku, czyli razem 61/12 dm3 gazów co stoi w sprzeczności z danymi do zadania, gdzie substratów musiało być 13 dm3.

Analogiczne obliczenia można przeprowadzić zakładając, że wystąpi nadmiar amoniaku.
Zatem od strony produktów mamy:
N2 + H2O + NH3 płuczka N2

Jeśli azotu było 3 dm3 to wody musiało być 9 dm3 ( patrz równanie reakcji ). Ale w płuczce wyłapano sumarycznie 2,5 dm3 gazów ( nadmiar amoniaku plus woda ) zatem wyniki są sprzeczne liczbowo.


Reasumując powyższe prawidłową odpowiedź otrzymuje się rozwiązując zadania metodą w punkcie I.

Awatar użytkownika
zielony25
Posty: 200
Rejestracja: 19 sty 2013, o 03:00

Re: Zadania z chemii nieorganicznej

Post autor: zielony25 » 26 wrz 2014, o 21:38

Obliczyć wartości stałej i stopnia hydrolizy oraz stężenia wszystkich jonów i cząsteczek niezdysocjowanych obecnych w 0.1M roztworze węglanu sodowego dla pierwszego i drugiego stadium hydrolizy. Stałe dysocjacji kwasu węglowego wynoszą odpowiednio
K1 = 4.31*10^-7
K2 = 4.4*10^-11

Mam cos takiego tylko:

Na2CO3 + H2O H2CO3 + Na^+ + OH^-

etap 1 Kh = Kw / Kk = 10^-14 / 4.31*10^-7 = 2.32*10^-8
etap 2 10^-14 / 4.4*10^-11 = 2.27*10^-4

etap 1 ß = sqrt( Kw / Kk * Cs) = sqrt(10^-14 / 0.1*4.31*10^-7) = 4.82*10^-4

Pomoze ktos z dalsza czescia zadania?

ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post