Doradca ds. ochrony środowiska

Wybór uczelni o kierunku ekologia i ochrona środowiska. Zasady punktacji i rekrutacji na uczelniach. Wykaz materiałów i ciekawostek ekologicznych.
ITP2016
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2016, o 09:47

Doradca ds. ochrony środowiska

Post autor: ITP2016 »

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Korporacja SEDPOL Sp. z o.o. w Warszawie zapraszają na studia podyplomowe „Doradca do spraw ochrony środowiska”, które przeznaczone są dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, instytucji branży ochrony środowiska oraz wszystkich osób, które chcą zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania ochroną środowiska.

Doradca ds. ochrony środowiska to zawód przyszłości. Absolwenci naszego kierunku zdobywają nowy, unikalny zawód Specjalisty ds. ochrony środowiska, który już od wielu lat funkcjonuje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Osoby, które ukończą nasze studia mogą zostać niezależnymi specjalistami, ekspertami z dziedziny ochrony środowiska i prowadzić własną działalność lub funkcjonować jako doradcy wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów czy prezesów firmy.
Efekty kształcenia

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają wiedzę ogólną z zakresu ochrony środowiska, współczesnych zagrożeń dla przyrody oraz środowiska a także procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Nasi studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochronie środowiska oraz organizacją ochrony przyrody w Polsce. W ramach zajęć poruszane zostaną również zagadnienia związane z gospodarką energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii.

Kto może być uczestnikiem studiów?
Uczestnikami studiów mogą być osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), które chcą w przyszłości profesjonalnie wykonywać zawód rzeczoznawcy majątkowego.

Program studiów
Studia podyplomowe „Doradca ds. ochrony środowiska” trwają dwa semestry. Ich program obejmuje łącznie 176 godzin zajęć w ramach których omawiane są następujące bloki tematyczne:
- PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA
- POLITYKA EKOLOGICZNA
- GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
- GOSPODARKA PRZESTRZENNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
- GOSPODARKA ODPADAMI
- GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
- OCHRONA POWIETRZA
- OCHRONA GLEB I REKULTYWACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
- ROLA I ZADANIA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
- OPTYMALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ EKO
- PRZYKŁADY DORADZTWA

Co zyskasz dzięki udziałowi w studiach?
Absolwenci studiów podyplomowych Doradca ds. Ochrony Środowiska zdobędą umiejętności oraz wiedzę w zakresie:
- Najważniejszych regulacji prawa krajowego oraz Unii Europejskiej dotyczących ochrony środowiska.
- Identyfikacji zagrożeń ekologicznych, kompleksowej oceny ich oddziaływania na środowisko oraz ich unieszkodliwiania.
- Organizacji systemów zbiórki odpadów, składowania odpadów a także unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym odpadów przemysłowych, odpadów zawierających azbest, metale ciężkie, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz przeterminowanych środków ochrony roślin).
- Nowoczesnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz technologii oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych.
- Monitorowania czystości powietrza, identyfikacji źródeł oraz rodzajów zanieczyszczenia a także metod jego oczyszczania.
- Zadań audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zasad przeprowadzania audytu oraz narzędzi komputerowych wykorzystywanych w zarządzaniu środowiskiem.
- Optymalizacji przedsięwzięć EKO poprzez wyznaczanie ścieżki krytycznej, znajdowanie wąskich gardeł oraz ocenę czasu realizacji poszczególnych zadań.
- Identyfikacji form degradacji terenu, skażenia gleb oraz rekultywacji terenów poprzemysłowych i górniczych.
- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w tym energii słońca, wiatru, geotermalnej, wód itd.

Cena, termin rozpoczęcia oraz organizacja zajęć
- Całkowity koszt studiów wynosi 2950 zł/brutto za cały rok (w tym 100 zł wpisowe, płatne przy zapisie)
- Termin rozpoczęcia zajęć – 17 wrzesień 2016.
- Zajęcia stacjonarne w ramach studiów odbywają się średnio raz w miesiącu, w zjazdach sobotnio-niedzielnych, w godzinach od 9:00 do 17:00, w siedzibie Korporacji SEDPOL przy ul. Czapelskiej 38 w Warszawie.
- Ponadto, dla wygody osób spoza Warszawy, część zajęć realizowana jest w formie e-learningu, do którego głównych zalet zaliczamy:

Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów
W trakcie studiów Słuchacze mogą uzyskać dodatkowe certyfikaty:
- Pełnomocnik ds. gospodarki odpadami (100 zł)
- Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001:2015 (50 zł)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.
ITP2016
Posty: 4
Rejestracja: 19 sie 2016, o 09:47

Re: Doradca ds. ochrony środowiska

Post autor: ITP2016 »

Nowa edycja studiów Doradca ds. Ochrony Środowiska startuje już w lutym 2017 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post