Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Przygotowanie do matury z chemii, rozwiązywanie zadań, pomoc w zrozumieniu reakcji chemicznych, arkusze maturalne z chemii
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Post autor: 00000000000000000000 »

1.
CS2
sp
2
2

2.
F,P,F

3.
kationów metali / kationy i aniony / sacharozy / diamentu

4.
O2- + H2O ---> 2OH-

5.
małą / 1 i 2 / zasadowym / wysokim

6.
P,F,F

drugie pytanie bardzo niejasne (nie wiadomo czy zachowane warunki (p,T)=const. czy (V,T)=const. Nie wiadomo czy mieszanina jest stechiometryczna czy nie (i który reagent jest w nadmiarze)). W wolnej chwili potem możliwe interpretacje tego zadania bo coś czuję, że znajdę kontrprzykład zwłaszcza, że pytają nie o przesunięcie stanu równowagi, a o wydajność.


7.

mCO:mH2O=noCO*MCO/(noH2O*MH2O) ---> noCO/noH2O=MH2O/MCO=18/28

noCO+noH2O=20

noCO=180/23

noH2O=280/23

K=1=x*x/((180/23)-x)*((280/23)-x)

x=2520/529=4.76 mola

8.
0; 2,40; 4,20; 4,95; 5,10; 5,10, 5,10
8.jpg
9.1.
odparowanie pod wyciągiem

9.2.
2Al + 6H+ ---> 2Al3+ + 3H2

10.1.
Mg
Ponieważ osad nie roztworzył się w nadmiarze zasady to oznacza że nie miał charakteru amfoterycznego. Z tych trzech metali tylko Mg nie tworzy wodorotlenku amfoterycznego.

10.2.
Al3+ + 3OH- ---> Al(OH)3

[Zn(OH)4]2- + 4NH3(aq) ---> [Zn(NH3)4]2+ + 4OH-

11.
(100-54)/2=23

alfa=(23/(23+54))*100%=28.87%

12.
Stopień dysocjacji kwasu HX zmaleje.
Zgodnie z regułą przekory układ będzie przeciwdziała zmianie, która wytrąciła go ze stanu równowagi. Tą zmianą był wzrost stężenia H+ więc układ przeciwdziała tej zmianie poprzez cofnięcie dysocjacji słabego kwasu.
Albo czysto matematycznie:
K=const=[H+]*([A-]/[HA]). Skoro [H+] rośnie to aby stała dysocjacji pozostała stała to wyrażenie [A-]/[HA] musi się zmniejszyć co układ osiągnie poprzez cofnięcie dysocjacji (czyli wzrost [HA] i obniżenie [A-]).

13.
(nNaOH-nHCl)/V=10-(14-13)=0.1

0.3*0.2-0.1*VHCl/(0.3+VHCl)=0.1

VHCl=0.15 dm3

14.
endoenergetyczna / rośnie

15.1.
2NH3 <---> NH2- +NH4+

2CH3OH <---> CH3O- + CH3OH2+

2HCOOH <---> HCOO- + HCOOH2+

15.2.
jest on związany z atomem silnie elektroujemnego pierwiastka
atom elektroujemnego pierwiastka posiada przynajmniej jedną wolną parę elektronową

16.
ciekły amoniak

17.
mNaCl + mCaCl2 = 150

nCl2=58.24/22.4=nNaCl + 2 *nCaCl2=(mNaCl/MNaCl) + (2*mCaCl2/MCaCl2)=(mNaCl/58.5) + (2*mCaCl2/111)

mNaCl=111.15g

%NaCl=(111.15/150)*100%=74.1%

%CaCl2=25.9%

18.1.
stężony HCl(aq)

18.2.
wydziela się gaz o charakterystycznym, duszącym zapachu.

18.3.
SO32- + 2H+ ---> SO3 + H2O

SiO32- + 2H+ ---> H2SiO3

19.
F,F,P

20.
A 3

druga połowa zadań w wolnej chwili
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Post autor: 00000000000000000000 »

21.
2IO3- + 12H+ +10e ---> I2 + 6H2O

HSO3- + H2O ---> SO42- + 3H+ + 2e

2, 5, (1), 5, 3, (1)

22.
22#.jpg
3-metyloheksan-3-ol

23.
23.jpg
nie jest płaska

24.
24.jpg
25.
C12H25OH ale raczej sumaryczny to C12H26O

H2SO4

26.
H3C-CH(CH3)CH2Cl --+ KCN ----> H3C-CH(CH3)CH2CN

kwas 3-metylobutanowy

27.
27.jpg
przedłużanie łańcucha węglowego

28.
Vgazu synt.=3*nCH3OH*22.4/0.7=3*(2*1025/6.02*1023)*22.4/0.7=3189 dm3=3.2 m3

29.
29.jpg
29.jpg (8.42 KiB) Przejrzano 2032 razy
30.
II sp2
I sp2

31.1.
Br2(aq) i KHCO3(aq)

31.2.
pomarańczowy ---> bezbarwna + pęcherzyki gazu
pomarańczowy ---> pomarańczowy

31.3.
D-glukoza jest aldozą, a D-tagatoza ketozą

32.
redukowana / utleniany / rośnie / estryfikacji wewnątrzcząsteczkowej

33.
D

34.
utleniaczem
granatowy (niebieski, ciemnogranatowy)

35.
mwit.C=nI2*(100/10)*Mwit.C=cI2*cI2*10*Mwit.C=0.052*0.0108*10*176=0.9884g=988.4 mg

36.
fioletowa, bezbarwna
biała, granatowy (niebieski, ciemnogranatowy)

36.2.
Manganian(VII) potasu utlenił jony chlorkowe w środowisku kwaśnym do wolnego chloru. Wolny chlor wyparł jod z jodków. Powstały jod utworzył ze skrobią granatowe (niebieskie, ciemnogranatowe) połączenie.

37.1.
wody roztwór chlorku wapnia

37.2.
brak zmian
wytrącił się biały osad

38.
38.jpg
kwas 2-bromo-4-metylopropanowy

39.
C

40.
40.jpg
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Post autor: 00000000000000000000 »

Uzupełnienie
12.2.
Nie ulegnie zmianie.
Stała dysocjacji zmienia się tylko z temperaturą. Nie zależy od stężenia.
00000000000000000000
Posty: 1202
Rejestracja: 9 wrz 2017, o 17:30

Re: Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Post autor: 00000000000000000000 »

Korekta:
14.
endoenergetyczna / maleje
pola18
Posty: 23
Rejestracja: 16 wrz 2014, o 07:34

Re: Matura chemia 2019 - nowa podstawa

Post autor: pola18 »

Zad.16.
...Im silniejszą zasadą Brønsteda jest rozpuszczalnik, tym w większym stopniu dysocjuje w nim elektrolit będący kwasem Brønsteda...

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz nazwę rozpuszczalnika.
W danej temperaturze wartość stałej dysocjacji kwasu HA jest największa w roztworze, w którym rozpuszczalnikiem jest (ciekły amoniak / kwas mrówkowy / metanol / woda).
W odpowiedzi jest ciekły amoniak.
Moje pytanie:
Skąd mam wiedzieć, że jest to najsilniejsza zasada skoro ciekły amoniak ulega autodysocjacji i jest tam i kwas i zasada Bronsteda?
2NH3 <--> NH4+ + NH2-
ODPOWIEDZ
  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Odsłony
    Ostatni post