Strona 1 z 1

Mam wielką prośbę może ktoś mi pomóc z tym testem z biologii

: 23 lut 2011, o 20:18
autor: husaria
1. Jak można podzielić rośliny zielone? Podaj przykłady.
2. Jak można podzielić rośliny o łodygach zdrewnianych? Podaj przykłady.
3. Wymień cechy charakteryzujące tkankę wtórną
4. Jakom funkcję w tkance okrywającą pełni aparaty szparkowe a jakom przetchlinki?
5. Opisz mechanizm działania aparatów szparkowych
6. Co wchodzi w skład wiązki przewodzącej?
7. Podaj funkcje korzenia, łodygi i liści
8. z góry dzięki

Re: Mam wielką prośbę może ktoś mi pomóc z tym testem z biologii

: 23 lut 2011, o 22:13
autor: malgosi35
1. pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
2. pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
3. pl.wikipedia.org/wiki/Tkanki_ro%C5%9Blinne
4. pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_szparkowy
pl.wikipedia.org/wiki/Przetchlinka_%28ro%C5%9Bliny%29
5. pl.wikipedia.org/wiki/Aparat_szparkowy
6. pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85zki_przewodz%C4%85ce
7. pl.wikipedia.org/wiki/Korze%C5%84
pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81odyga
pl.wikipedia.org/wiki/Li%C5%9B%C4%87