Strona 1 z 1

Szlachetny audyt wg. the League ECL

: 6 maja 2019, o 16:50
autor: dawny teriolog
_SZLACHETNY AUDYT_
artykul popularno-naukowy ws. szlachetnego audytu THE LEAGUE ECL. Flesz informacje na rzecz zachowania bioróżnorodności i zasobów naturalnych wg. wolności sumienia. Associate records for conservation of biodiversity &natural resources. from tomek quatl-pietrzak. [at]. 2019/may <źródła informacji streszczone na przestrzeni lat 2014-2019>. Eremite Skaut Magazine episode 5-6. tekst udostępniony na biolog.pl
.ARTYKUL: ZACHOWANIE I GOSPODAROWANIE DZIKA PRZYRODA I ZASOBAMI NATURALNYMI.
Nie wiadomo co z nami będzie. Wszystko się może wydarzyć. Nie pogardzam żadnymi rzetelnymi projektami typu charity na Kaukazie i w Azji Środkowej, bo to nie przystoi. Wiele osób wkłada tak wiele pracy, aby zmienić życie tamtych ludzi i polepszyć ich byt. Sa to wszystkie takie inicjatywy i kampanie skoncentrowane na szlachetnym i wartościowym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i dzika przyroda. Komprehensywne prace etyki naukowej oraz innowacyjny wolontariat dobroczynny. Odrzucony naukowiec to autorytet i guru oraz inspiracja dla wolności sumienia. Jest szczerym i lojalnym pracownikiem organizacji <The League ECL>, hypothetical for-profit. Wg. lokalnych zamieszkujących dzikie ziemie Orientu, bada uczciwie wg. fotopulapek, takie coś jak bioróżnorodność dzikich czworonogów, ale nie należy tak działać na własną rękę. Wiadomo, iż dzika przyroda Azji Środkowej jest w dalszym ciągu niezbadana. Region zamieszkuje kilka reliktów megafauny plejstocenu, ponadto wiedza o tych gatunkach jest w dużej mierze skromna. Artykuł dotyczy szczerej, nie pod publikę działalności na rzecz ochrony dzikiej przyrody i zasobów naturalnych. Górskie ziemie Azji Środkowej oraz środowisko naturalne i antropogeniczne umiarkowanego orientu chińskiego sa w dzisiejszych czasach tematem niszowym, zwłaszcza w Europie Środkowej. Prace na rzecz innowacyjnego rozwoju magicznego Kaukazu oraz ziem ekoklimatu i bioróżnorodności sache from africa. Jest to także uchronienie przed zanikiem populacji tamtej fauny oraz środowiska naturalnego. Wiedza o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym oraz wyzwania środowiskowe dzisiejszych czasów sa kluczem do wiedzy dla naukowca o mechanizmach środowiskowych. Sa tu informacje o środkach do życia,w tym dostęp do wody pitnej, schronienia itd. Flesz informacje koncentrują się na wiedzy o środowisku w wymiarach geofizycznych i biologicznych oraz wiedzy o faunie i florze z perspektywy naukowo-technicznej i SF. Nowe technologie i gadżety są wartościowym narzędziem w wyzwaniach pomiarowo-badawczych w ramach ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania dzikich gatunków.<ang. applied ecology> Jest to wiec artykuł o dzikiej przyrodzie i lidze działającej na rzecz ochrony zasobów naturalnych. Jest wiele idei dotyczących ochrony przyrody, monitoringu kuli ziemskiej oraz jej inhabitantów. Środowisko i właściwe praktyki nad odkryciami nauki i działalności eksploracyjnej dzikich ziem orientu i zasobów naturalnych Europy, również praktyki w branży industrialnej, a także innowacje oraz technologie lifestyle na ziemiach Europy. Eremici w gronie korporacji na rzecz ochrony dzikiej przyrody działają w ramach integracji społecznej. Zrównoważony rozwój górskich ziem orientu, w tym zwłaszcza Azji Środkowej i symptomy rozwoju tego regionu w ramach inteligentnego projektu. The informal League ECL ask in the bright future for affiliate to IUCN Europe. PRESERVE THE NATURE. PRESERVE THE PLANET. original work from tomek quatl-pietrzak/workforces. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons. Human rights/freedom of speech/ Sustainable growth/environmental mission/montagne ecological network/