Strona 1 z 1

ustalanie składu mieszanin

: 8 lis 2013, o 12:05
autor: długopiswpiórniku
Mam do zrobienia zadania tego typu, ale nie wiem za bardzo jak powinnam się zabrać do nich. Bardzo proszę o zrobienie lub chociaż jakieś wskazówki


1.Do mieszaniny Zn i ZnO o masie m, w której tlen stanowi 15%, dodano nadmiar kwasu solnego. Objętość wydzielonego wodoru(warunki normalne) wynosi 896 cm3. Oblicz masę mieszaniny m.

2.22,8 g mieszaniny CaCO3 i CaO prażono do uzyskania mieszaniny równomolowej tych substancji. Objętość CO2 wydzielonego podczas prażenia była równa 1,68dm3(warunki normalne). Oblicz stosunek molowy CaCO3 do CaO w mieszaninie wyjściowej.

3. W wyniku prażenia do stałej masy mieszaniny CaCO3 i Ca(HCO3)2 masa próbki zmalała o 6,4g a objętość wydzielonego CO2(warunki normalne) wynosiła 2,8dm3. Oblicz masę prażonej próbki oraz jej skład procentowy.

Re: ustalanie składu mieszanin

: 8 lis 2013, o 12:34
autor: Adax82
Ad.1
Jak masz objętość wodoru to obliczysz jego ilość moli a zatem poznasz ilość moli cynku który wziął udział w reakcji:
Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2

Udział tlenu w mieszaninie wynosi:
0,15 = x*16 / ( x*81 + y* 65 )
gdzie ilość moli cynku „y” policzyłeś wcześniej, a do wyliczenia jest X czyli liczba moli tlenku cynku
jak masz x i y to łatwo policzysz masę mieszaniny

Ad.2
1 mol CaCO3 = 100 g
1 mol CaO = 56 g
prażenie CaCO3 to otrzymanie CaO + CO2
Jak masz objętość wydzielonego CO2 to obliczysz jego liczbę moli a to da Ci liczbę gramów CaCO3. Z tego obliczysz mase CaO w mieszaninie, bo mieszaniny było 22,8 g. Mając masy CaO i CaCO3 znajdujesz stosunek molowy

Ad3
Analogiczne jak zad. 2. Piszesz reakcje prażenia pamiętaj, że w pierwszym węglanie „ubywa” CO2 a w drugim CO2 i H2O – suma tych gazów i par z obu próbek = 6,4 g Dane odnośnie wydzielonego CO2 mają umożliwić Ci obliczenie ilości CO2 i H2O
Dalej pójdzie już szybciej…