Strona 1 z 1

Zadanka z elektrolizą i ciśnieniem Prośba o pomoc!! :D

: 2 lip 2016, o 14:04
autor: ab6ab7
Cześć:) Proszę o wytłumaczenie jak rozwiązać dwa zadania poniżej:

Zadanie 1.
Przez elektrolizer, zawierający wodny roztwór H3PO4, przepuszczono ładunek elektryczny równoważny 1F. Ile moli produktu wydzieli się na katodzie i ile moli produktu wydzieli się na anodzie? Skąd się to weźmie?

Zadanie 2.
Do dwu szczelnie zamkniętych naczyń, połączonych rurką z zaworem Z, wprowadzono roztwór HCl. Do naczynia 1 wprowadzono 2,7g glinu, a do naczynia 2- 6,5g cynku. Objętość wolnej przestrzeni nad każdym roztworem jest jednakowa i wynosi 1,5dm3. Ilości reagentów są tak dobrane, że metale przereagują w całości.
1. Oblicz ciśnienia, które panują w obu zbiornikach w temperaturze 300K przy zamkniętym zaworze Z.
2. Jakie ciśnienie będzie panować w układzie, gdy zawór zostanie otwarty, a temperatura doprowadzona do pierwotnej wartości 300K.
Załóż, że w zbiornikach przed reakcją nie było powietrza.
Proszę o wytłumaczenie