Strona 1 z 1

roztwory buforowe

: 13 paź 2011, o 19:30
autor: biedronka17
Proszę o pomoc w zadaniu.
Sporządź 100 ml roztworu buforu octanowego w wyniku zmieszania 0.2 molowych roztworów kwasu octowego i octanu sodu (objętość wymyślić). Roztwór buforowy podzielic na 4 cześci. do pierwszej dodać 3ml 0,1 molowego roztworu HCl, do drugiej 3ml 0,1 molowego NaOH, do trzeciej 10 ml wody a czwartą pozostawic bez zmian.zmierzyc za pomoca ph metru ph każdego roztworu.
Wyjasnij za pomoca odpowiednich reakcji zachowanie się roztworu buforu octanowego w obecności roztworów kwasów lub zasad