Strona 1 z 1

Do zbiornika o stałej objętości wynoszącej 0,224 m3 zawierającego azot pod ciśnieniem p=101325Pa, wprowadzono 10 mg NO2

: 2 wrz 2019, o 12:04
autor: karolaa24
Bardzo proszę jakąś dobrą duszę o rozwiązanie tych zadań:

8. Dana jest gazowa, równomolowa mieszanina H2O i CO. W mieszaninie tej przebiega reakcja H2O + CO = H2 + CO2. Obliczyć ułamki masowe wszystkich reagentów w stanie równowagowym, jeśli Kp=Kx= 1,4. MC=12,0g/mol MH=1,00g/mol MO=16,0g/mol

9. Do zbiornika o stałej objętości wynoszącej 0,224 m3 zawierającego azot pod ciśnieniem p=101325Pa, wprowadzono 10 mg NO2. Składnik ten uległ częściowemu przekształceniu w N2O4. Stała równowagi reakcji opisanej równaniem stechiometrycznym N2O4=2NO2 wynosi
Kc = 10-3 mol/dm3. Oblicz ilość powstałego N2O4 (wynik wyraź w mg).

10. Stała równowagi: NH3(g)=1/2N2(g)+3/2H2(g) wynosi Kc=20,5 mol/dm3. Jaki będą udziały masowe składników w mieszaninie reagentów w stanie równowagi, jeśli stan początkowy został określony następująco: uNH3 = 1,00 kg/kg, uN2 = 0,00 kg/kg, uH2 = 0,00 kg/kg. V = 1 m3, p = 100 atm
(1 atm=101325Pa), T=273,1K; R = 8,314 J/molK, MN=14,0g/mol MH=1,00g/mol

Z góry bardzo dziękuję :)

Re: Zadania z równowagi chemicznej

: 2 wrz 2019, o 12:57
autor: 00000000000000000000
Wybierz sobie jedno to Ci je zrobię.

Re: Zadania z równowagi chemicznej

: 3 wrz 2019, o 11:01
autor: karolaa24
To poproszę o ostatnie :)

Re: Zadania z równowagi chemicznej

: 3 wrz 2019, o 12:57
autor: 00000000000000000000
Stała Kc oczywiście bez miana.

noNH3=pV/(RT)=101325*100 Pa * 1m3/(8.314 J*mol/K *273.1K)=4462.57 mola

mtotal =4462.57*17/1000 [kg]

Kc=[N2](1/2)*[H2](3/2)/[NH3]=(nN2(1/2))*(nH2)(3/2)/(nNH3*V2)=20.5

Kc=((1/2)*x)(1/2))*((3/2)*x)(3/2)/((noNH3-x)*10002)=20.5

x=4461.31 mola

uH2=((3/2)*x*2*0.001)/mtotal

uN2=((1/2)*x*28*0.001)/mtotal

uNH3=((noNH3-x)*17*0.001)/mtotal

Re: Do zbiornika o stałej objętości wynoszącej 0,224 m3 zawierającego azot pod ciśnieniem p=101325Pa, wprowadzono 10 mg

: 3 wrz 2019, o 17:09
autor: 00000000000000000000
Ooopppss korekta. V2 jest przy równaniu reakcji z całkowitymi współczynnikami. Tutaj będzie samo V.

Kc=[N2](1/2)*[H2](3/2)/[NH3]=(nN2(1/2))*(nH2)(3/2)/(nNH3*V)=20.5

Kc=((1/2)*x)(1/2)*((3/2)*x)(3/2)/((noNH3-x)*1000)=20.5

x=3628.34 mola

uH2=((3/2)*x*2*0.001)/mtotal

uN2=((1/2)*x*28*0.001)/mtotal

uNH3=((noNH3-x)*17*0.001)/mtotal

Re: Do zbiornika o stałej objętości wynoszącej 0,224 m3 zawierającego azot pod ciśnieniem p=101325Pa, wprowadzono 10 mg

: 5 wrz 2019, o 09:08
autor: karolaa24
Bardzo Ci dziękuję :wink: