Strona 1 z 1

równowaga ciecz-para

: 9 kwie 2017, o 12:05
autor: Patka795
W temperaturze 90oC prężność par metylobenzenu wynosi 400Tr (torów), zaś 1,2-dimetylobenzenu 150 Tr. Jaki jest skład mieszaniny tych cieczy, jeżeli pod ciśnieniem 0,5 atm wrze ona w temperaturze 90oC? Jaki jest skład wytworzonej pary?