Strona 1 z 1

Promień cząstek koloidu

: 21 lut 2018, o 15:36
autor: kama960417
Witam, czy ktoś jest w stanie rozwiązać takie o oto zadanie

"Obserwując za pomocą ultramikroskopu roztwór koloidalny, zawierający w 1 cm3 0,2 μg suchej substancji o gęstości 2,2 g/cm3, znaleziono w polu widzenia o średnicy x = 0,04 mm i głębokości h = 0,03 mm średnio 8,5 cząstek. Obliczyć promień cząstek koloidu, przyjmując, że są one kuliste i jednakowej wielkości

Bardzo proszę o pomoc

Re: Promień cząstek koloidu

: 22 lut 2018, o 21:13
autor: 00000000000000000000
Vtotal,koloid=m/d=0.2*10-6g/2.2g/cm3

Vobszar obs.=Pi*x2*h/4

Nczastek koliod=(1cm3/Vobszar obs.)*8.5

Vczastki koloid.=Vtotal,koloid/Nczastek koliod=(4/3)*Pi*r3 r=(3*Vtotal,koloid/(4*Pi*Nczastek koliod))1/3