Strona 1 z 1

Doświadczalen wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności

: 12 cze 2012, o 10:00
autor: Ghost164
Jak wyznaczyć doświadczalnie wartość iloczynu rozpuszczalności chlorku srebra mając do
dyspozycji stały chlorek sodu, stały azotan(V) sodu, 0,1M roztwór azotanu(V) srebra, woltomierz,
blaszkę srebrną oraz elektrodę kalomelową. Proszę wyznaczyć rozpuszczalność chlorku srebra w
roztworze o sile jonowej wynoszącej około 2?