Strona 1 z 1

DNA w komórkach.

: 25 paź 2014, o 17:06
autor: karczma96
Liczba cząstek DNA w komórce przed S interfazy, u człowieka:
46 cz. DNA
a po S interfazy: 92?

Zakładając, że ciało człowieka składa się z około 6 bln komórek, podaj liczbę cząstek DNA przy tym założeniu i założeniu stanu przed S interfazy:
6 000 000 000 000 x 46 = 46 000 000 000 000 cz. DNA?

Chodzi mi o poprawność tych moich założeń.

Re: DNA w komórkach.

: 26 paź 2014, o 01:26
autor: persil1991
W fazie G1 diploidalnego organizmu mamy 2n chromosomów i 2c cząsteczek DNA. W fazie S następuje podwojenie materiału genetycznego bez podwojenia ilości chromosomów (2n, 4c). W fazie G2 układ ten nie zmienia się. W fazie M (mitoza) następuje podział komórki z zachowaniem 2n, ale ilość cząsteczek DNA z 4c spada do 2c na każdą nowo powstałą komórkę (z jednej komórki 4c powstają dwie 2c).

Twoje założenia są więc poprawne.


Re: DNA w komórkach.

: 9 lis 2014, o 15:10
autor: revage
Czy np. Jeśli mamy podany wykres zaleznosci liczby chromosomowi czasteczek dna od faz cyklu komórkowego i trzeba rozpoznac czy to jest mitoza czy mejoza uzasadniając to argumentem, to tym argumentem może być ze liczba chromosomów w czasie całego cyklu nie ulega zmianie ( gdy rozpoznajemy ze to jest mitoza ) ? A jeśli nie to jaki argument jest poprawny ?


Re: DNA w komórkach.

: 12 lis 2014, o 10:08
autor: pawelsl
Podany argument jest poprawny. Mitoza nie zmienia materiału genetycznego w komórkach potomnych (z dokładnością do mutacji), więc ilość chromosomów w mitozie nie może ulegać zmianie. W przeciwieństwie do mejozy, której celem jest redukcja materiału genetycznego (liczby chromosomów) w celu stworzenia gamet płciowych.