Strona 1 z 4

Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 21 maja 2010, o 13:08
autor: Piotrek_m
Witam serdecznie,

Chcia?bym jeszcze raz poruszy? kwesti? rekrutacji.

Na stronie Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego znalaz?em w?ród Opracowa? statystycznych dokument pt. Przedmioty obowi?zuj?ce w roku 2010/2011 na Uczelniach Medycznych na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny".

W tym dokumencie napisane jest, ?e Olsztyn UWM wymaga 2 przedmioty, do wyboru: biologia , chemia, fizyka, matematyka.

Jak to w ko?cu jest? Wcze?niej wszyscy wspominali o 3 przedmiotach, teraz mowa jest o dwóch

Je?li wymaga 2 to czy móg?bym dosta? si? na wyniku z matury z rozsz. chemii i rozsz. fizyki, poniewa? te wyniki s? moimi najlepszymi?

Pozdrawiam!

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 21 maja 2010, o 13:23
autor: taffer
Przyczam si? do pytania - na stronie Uniwersytetu znowu jest o czterech przedmiotach, czyli rozumiem, ?e np ja za matematyk? dostaj? 0% a ka?dy jakie? procenty dostaje no bo matematyka w tym roku by?a obowi?zkowa.

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 21 maja 2010, o 13:38
autor: Piotrek_m
Hmm wiecie co, ja napisz? maila do biura rekrutacji UWM, aby udzielili nam odpowiedzi jak to w ko?cu jest z tymi wymaganymi przedmiotami.

Mam nadziej?, ?e w miar? szybko odpisz? I co wi?cej - w ko?cu udziel? jasnej i precyzyjnej odpowiedzi!

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 21 maja 2010, o 13:53
autor: Piotrek_m
Okej, mail napisany i wys?any

Teraz pozosta?o czeka? na odpowied?.

W mailu zapyta?em si? ile przedmiotów jest wymaganych oraz czy w?ród nich musi koniecznie znale si? biologia.

Tzn. je?li za?ó?my wymagane s? dwa przedmioty, to czy mo?na dosta? si? na studia zdaj?c jedynie chemi? i fizyk?, b?d? matematyk? i fizyk?.

Zobaczymy co odpowiedz? Pzdr!

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 21 maja 2010, o 14:31
autor: Asillith
Witajcie tu wam zaczam stron? oficjaln? gdzie jest napisane ?ywcem ?e trzeba dokona? wyboru 3 przedmiotów z 4.
Uwa?am ?e jest to informacja sprawdzona gdy? jest to strona samej uczelni, a strona lubelska ma swoje bdy w tych tabelkach. Rozszerzenie w Olsztynie mno?y si? razy dwa podstaw? razy jeden.

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 23 maja 2010, o 20:14
autor: Asia123
Uff, to dobrze. Ul?y?o mi Ju? my?la?am, ?e matm? wymagaj? obowi?zkowo. Czyli jest tak samo jak w ?odzi?

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 23 maja 2010, o 20:26
autor: Asillith
Tak

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 24 maja 2010, o 09:15
autor: Piotrek_m
Mail, który otrzyma?em prosto z Biura Rekrutacji:

"Witamy.
Kryteria rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 znajduj? si? na
naszej
stronie internetowej
Post?powanie kwalifikacyjne dla kandydatów legitymuj?cych si?
?wiadectwem
uzyskanym w systemie nowej matury obejmuje konkurs (ranking) sumy
%
punktów uzyskanych z przedmiotów w czci pisemnej egzaminu
maturalnego
wyst?puj?cych na ?wiadectwie dojrza?o?ci. W przypadku kierunku
lekarskiego
uwzglednianymi przedmiotami s? (kandydat dokonuje wyboru trzech
przedmiotów
spo?ród przedstawionych poni?ej):

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka i astronomia
4. Matematyka


Rekrutacja"

No i to jest oficjalne i najbardziej wiarygodne stanowisko w tej sprawie

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 24 maja 2010, o 14:02
autor: Black Widow
czyli automatycznie wybieraj? wyniki z najlepszych przedmiotów czy trzeba samemu zdecydowa

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 24 maja 2010, o 14:09
autor: Black Widow
no ale nic nie pisz? o poziomach czyli matematyka podstawowa liczy si? tak samo jak np chemia rozszerzona?na pewno nie.

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 24 maja 2010, o 14:18
autor: Fasberg
Z tego co s?ysza?em, tam rozszerzenie = 2X a podstawa 1X

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 2 cze 2010, o 17:30
autor: Piotrek_m
Tak, tak rozszerzenie jest inaczej liczone ni? podstawa.

Ja po prostu zapyta?em si? jedynie o ilo przedmiotów branych pod uwag? i oni odpowiedzieli mi na to pytanie Nie rozpisywali si? na temat innych zagadnie? rekrutacji niestety.

Re: Olsztyn kierunek lekarski zasady rekrutacji

: 20 cze 2010, o 06:56
autor: GreGKow90
Wiecie gdzie mog? znale jakie dokumenty nale?y dostarczy? je?eli b?dzie si? na li?cie zakwalifikowanych Oczywi?cie chodzi mi o UWM