Strona 1 z 2

badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 13:33
autor: drponury
jesli wysylam dokumenty poczt?, co wtedy zrobic z zaswiadczneiem lekarskim? o ile sie orientuje to to skierowanie nalezalo przywiesc ze soba, a oni by go podpisali. skoro wysylam poczta, to tam nie bede. wiec co zatem z tymi badaniami lekarskimi? mozna je wykonac u zwyklego lekarza pracy, bez skierowania?

serdecznie pozdrawiam.

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 13:36
autor: szska
Nie wiem jak jest w tym roku, my nic od lekarza nie dostarczali?my z papierami, tzn ja mia?am od mojej lekarki rodzinnej wypisany taki ogólny brak przeciwwskaza?, a badania które zleca?a uczelnia robili?my jako? przed albo po sesji zimowej w Juraszu.

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 14:25
autor: drponury
a kiedy to bylo?


Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 14:28
autor: Nalia
Jak si? sk?ada dokumenty osobi?cie, to od razu te? si? dostaje od komisji skierowanie na badania. Je?li nie, to mo?na wys?a? na adres UKR pro?b? o to ?eby przys?ali skierowanie, trzeba tylko chyba wys?a? zaadresowan? kopert? zwrotn? ze znaczkiem. Na forum irk kto? o tym pisa? A czy mo?na bez skierowania, to nie wiem.

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 14:35
autor: drponury
ta prosba ma sie znajdowac w tej kopercie zwrotnej?

wgl, jak polecacie wyslac dokumenty? kurier? mozna wyslac to kurierem ze zwyczajnej poczty, czy trzeba gdzies to zamawiac?


Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 14:49
autor: Nalia
Nie, raczej nie w tej kopercie, napisz tylko ?e takow? zaczasz. Rozumiem, ?e chcesz to wys?a? razem z dokumentami, to na pewno jak doczysz na wierzchu do ?wiadectwa i tych innych rzeczy te? t? kart? to pro?b?, to bd ok, bo przecie? musz? to przejrze?

Co do wysy?ania si? nie wypowiadam, bo si? nie znam

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 16:03
autor: drponury
jest jaka? formu?ka tej prosby o wyslanie skierowania, czy to ma byc zwykly list w ktoreym umieszcze prosbe?

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 17:24
autor: szska
Je?li chodzi o te ca?e badania lekarskie, to powiem jak wygl?da?o to ROK TEMU (o ile chodzi o te badania z medycyny pracy do braku przeciwwskaza? do studiowania i wykonywania praktyk, jak nie to o?wie?cie mnie o co chodzi):

Jak wysy?a?am teczke (by?am na rezerwie) z wszystkimi po?wiadczonymi notarialnie (to jest mega wa?ne, nie wysy?ajcie orygina?ów bo jeszcze gdzie? przez poczt? zagin? i wtedy jest problem) papierami to nie wiedzia?am te? o co chodzi z tymi badaniami od lekarza, i dzwoni?am na uczelnie i mowilam ze mam taki ?wistek od lekarza rodzinnego, a oni na to ?e nas póki co badania nie obowi?zuj? i dostaniemy skierowanie z uczelni i b?dziemy robi? badania na miejscu w pó?niejszym terminie.

Dlatego dowiedzcie si?, czy w tym roku te? tak jest i wtedy nie musicie robi? cyrku z pro?b? o to skierowanie bo i tak starosta roku b?dzie wam to rozdawa? jak przyjdzie na to czas.


Co do tego jak wysy?a?am- zwyczajnie poczt?, priorytet polecony ?eby nigdzie nie zgino. Wszystko by?o na miejscu dzie? pó?niej a by?am ju? maksymalnie zesrana bo wysy?a?am to w przedostatni dzie?
Tak wi?c poczta sie spisa?a, w sumie jak ca?e ?ycie priorytety wysy?am tak nigdy nie by?o przypa?u, wi?c polecam, ale nie wciskajcie tam orygina?ów bo to dokumenty pa?stwowe tylko sobie kopie po?wiadczone zróbcie.

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 18:13
autor: Nalia
W tym roku na stronie CM jest informacja, ?e te za?wiadczenia o braku przeciwwskaza? do studiowania trzeba odda? do 12 wrze?nia dlatego tak napisa?am Te? wiele osób o tym pisze na forum irk i tam te? jest info o tej pro?bie wysy?anej do UKR ?eby przys?ali skierowanie. No i tak jak mówi?am, jak si? idzie normalnie odda? dok. osobi?cie, to od razu daj? to skierowanie.
Tylko niektóre inne kierunki maj? pó?niej te badania, nie pami?tam jakie.

?adnej konkretnej formu?ki nie ma, prosz? tylko ?eby poda? pesel.

szska, te badania pó?niej, to te? mieli?cie na takiej zasadzie, ?e lekarz med. pracy wypyta? o jaki? choroby w rodzinie itp., podbi? piecz?tk? i tyle, czy jakie? bardziej szczegó?owe?

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 20:11
autor: szska
Nalia, te badania w szpitalu z uczelni wygl?da?y tak ?e trzeba by?o si? umówi? na oddanie krwi (pami?tam jak przyjecha?am do Bydgoszczy ze ?l?ska o 4 nad ranem a o 6 wstawa?am na oddawanie krwi ) a potem dawali termin do lek. medycyny pracy i tam znów tona papierów do wypisania, zbadanie ci?nienia, kilka pyta? o choroby, leki itp, nic szczególnego, chyba nikt nie mia? z tym przypa?ów, nawet jak przeci?ga?o sie termin do maja

Re: badania lekarskie

: 20 lip 2014, o 21:58
autor: drponury
na forum irk ktora? z pa? doktor poiedziala mi ze skierowanie obowiazuje tylko w wybranych palcówkach, jesli lekarz medycyny pracy wyda oswiadczenie bez skierowania, to to wystarczy, i mozna zamiescic je z wymaganymi dokumentami.

Re: badania lekarskie

: 21 lip 2014, o 15:36
autor: Karpentaria
Dzi? po oddaniu wszystkich papierów dosta?am skierowanie na badania. Pojecha?am do Jurasza, gdzie odby?am typow? pielgrzymk? po ca?ym szpitalu, w ko?cu trafiaj?c do pokoju 263 (chyba) na drugim pi?trze, gdzie niemi?a kobieta za biurkiem da?a mi stemplek i kaza?a uda? si? do rejestracji. Trafi?am za drugim podej?ciem, wi?c pozosta?o mi jedynie oczekiwanie z t?umem matek noworodków pragn?cych zapisa? potomstwo do specjalisty. Koniec ko?ców przyznano mi termin 31 lipca na badanie krwi i 25 sierpnia na audiencj? u lekarza medycyny pracy. Troch? latania, ale da si? ogarn. Cho? nie wiem jak maj? to zrobi? osoby z poza Bydgoszczy


Re: badania lekarskie

: 21 lip 2014, o 15:56
autor: Nalia
Karpentaria, jak ju? si? dotrze do tego szpitala, to trzeba i do rejestracji najpierw czy gdzie? Te? si? wybieram, a nigdy w Juraszu nie by?am i kompletnie nie ogarniam tego szpitala Wiesz mo?e czy w Bizielu te? mo?na robi? te badania? W sumie te? uniwersytecki. Tam jestem lepiej obeznana