Strona 1 z 1

obliczanie pH

: 22 sty 2012, o 17:07
autor: karteczka88
pomocy, jak to rozwiązac

ph roztworów kwasów, zasad i wodorotlenków

1.rozpuszczono 8 g chlorowodoru w wodzie otrzymując 150 cm3 roztworu. oblicz ph tego roztworu.

2. oblicz pH roztworu amoniaku otrzymanego przez rozpuszczenie 01, mola amoniaku w wodzie i uzupełnieniu wodą do objętości 0,75 dm3.

sole:

3. oblicz pH roztworu azotanu (III) amonu o stężeniu 0,25 mol/dm3

Re: obliczanie pH

: 22 sty 2012, o 19:06
autor: Chromosom
1. na podstawie znajomości masy chlorowodoru można obliczyć liczbę moli znając objętość obliczysz stężenie molowe i na tej podstawie liczbę zdysocjowanych cząsteczek (być może należy uwzględnić stałą dysocjacji)
2, 3. skorzystaj z definicji pH.