Strona 1 z 1

Zadanie kinetyka reakcja rozkładu substancji

: 8 cze 2020, o 20:49
autor: Izkaaa94
Badano reakcję rozkładu pewnej substancji X. Przygotowano 1 dm3 roztworu zawierającego 1 mol substancji X. Stwierdzono, że w temperaturze 20'C, po czasie 500 s od rozpoczęcia reakcji w roztworze pozostało 0,5 mola tej substancji. Obliczyć:
a) po jakim czasie przereaguje 75% substancji X
b) jaka część (wyrażona jako c/co) substancji X pozostanie w roztworze po 1500 s od rozpoczęcia reakcji.
Przeprowadzić dwie wersje obliczeń, przyjmując, że reakcja jest reakcją pierwszego i drugiego rzędu.

Podpunkt a obliczyłam i wyszło mi 1000 s dla reakcji I rzędu i 1500 s dla reakcji II rzędu. Natomiast nie wiem jak ugryźć podpunkt b.
Pomoże ktoś?