Strona 1 z 1

Jaką liczbę moli litu wrzucono do zlewki z wodą

: 9 cze 2021, o 21:20
autor: Izkaaa94
Do zlewki z wodą destylowaną wrzucono dwie próbki metali - litu i sodu o jednakowych masach. Metale roztworzyły się całkowicie. W układzie zaszły reakcje opisane poniższym ogólnym równaniem, w którym Me oznacza metal
2Me + 2H2O -> 2MeOH + H2
Wiadomo, że w wyniku obu reakcji wydzieliło się 5,6 dm3 wodoru (w warunkach normalnych).
Oblicz, jaką liczbę moli litu wrzucono do zlewki z wodą. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Re: Liczba moli

: 10 cze 2021, o 16:54
autor: 00000000000000000000
mNa=mLi

nNa*MNa=nLi*MLi

nH2=5.6/22.4=(1/2)*(nNa+nLi)

rozwiązać układ równań.