Strona 1 z 1

Ojcowski Park Narodowy - protest

: 6 sty 2006, o 22:00
autor: Przyrodnik2006
Ojcowski Park Narodowy jest chroniony prawem. Podpisane przez Polskę międzynarodowe porozumienia sprawiają, Że chroni go równieŻ prawo unijne i rząd Polski odpowiada za realizację ochrony. Ponadto obszar Parku naleŻy do europejskiej sieci Natura 2000 co równieŻ jest niepodwaŻalnym argumentem za jego ochroną i daje duŻe prawne moŻliwości. DuŻo konkretnych informacji dot. międzynarodowych porozumień, konwencji, prawa ochrony przyrody a takŻe adresy organizacji przyrodniczych i instytucji moŻna znaleźć na stronach poświęconych walce z ViaBaltica np. via-baltica-no.webpark.pl lub darzbor.v24.pl/vb Podobna sytuacja, na sczęście pomyślnie zakończona.
Protesty same w sobie mają sens, ale kierowanie ich do róŻnych lokalnych kacyków niewiele daje. Oni są zbyt ograniczeni Żeby zrozumieć o co chodzi. Skuteczniejsze i bardziej celowe jest pisanie do Ministra ¦rodowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, organizacji ekologicznych jak WWF, Greenpeace a takŻe zagranicznych organizacji i instytucji. Niestety, szkoda Że nie moŻna liczyć na media.

Re: Ojcowski Park Narodowy - protest

: 7 sty 2006, o 23:12
autor: Iwus
czego dotyczą te prtesty i kto je wysuwa bo nie za bardzo rozumiem.
Każdy Park Narodowy ma swój pran ochrony opracowywany raz na 20 lat,poza tym istnieje ustawa o ochronie przyrody.
Więc kto protestuje i przeciw czemu?

[Link] Ojcowski Park Narodowy - protest

: 7 sty 2006, o 23:37
autor: przyrodnik