Strona 1 z 1

odwołanie do cke

: 7 lip 2017, o 12:18
autor: sonik575
czy uda mi się udowodnić słuszność merytoryczną po za kluczem cke i wywalczyć punkty?

Re: odwołanie do cke

: 7 lip 2017, o 20:02
autor: persil1991
1.2 IMHO brzmi ok.

3.2 nie, bo zgodnie z kluczem odpowiedzi: Nie uznaje się odpowiedzi: Cząsteczki te są donorami elektronów".

5.3 nie, brak związku przyczynowo-skutkowego.

6.2 nie. Czy w przeobrażeniu zupełnym osobnik dorosły od larwy wielkością się nie różni?

6.3 nie, bo zgodnie z kluczem odpowiedzi: Nie uznaje się odpowiedzi odnóża grzebne bez odniesienia do ich cech budowy, ponieważ jest to jedynie wskazanie ich funkcji.

7.2b nie, bo zgodnie z kluczem odpowiedzi: Nie uznaje się odniesienia wyłącznie do dwutlenku węgla z pominięciem tlenu jako gazu oddechowego.

12.3 nie, bo zgodnie z kluczem odpowiedzi: Nie uznaje się odpowiedzi, w których zawarte jest stwierdzenie, że energia powstaje lub jest wytwarzana albo produkowana.

20.1 nie, bo nie przedstawiłeś wpływu gatunku na warunki glebowe.

22.1 nie, brak wyjaśnienia, przytaczanie podręcznikowych definicji. Nie na temat.

Re: odwołanie do cke

: 8 lip 2017, o 10:15
autor: Xawery
Do wszystkich wyznawców tzw. klucza", strona 11 z Informatora na lata 2104/2015 późniejszych nie chciało mi się szukać

INFORMATOR
O EGZAMINIE MATURALNYM
Z BIOLOGII
OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego w zadaniu otwartym, egzaminator
odwołuje się do przykładowego rozwiązania oraz schematu punktowania opracowanych
przez zespół ekspertów Centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów
akademickich. Rozwiązanie określa wymagany zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest
ścisłym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw procesów, zależności,
grup organizmów, struktur itp.). Każda merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca
warunki zadania, zostanie oceniona pozytywnie.

Re: odwołanie do cke

: 14 lip 2017, o 16:28
autor: kuba369
Czy mógłby ktoś zweryfikować tą odpowiedź?
Zadanie 20.1. (0–1)
Wyjaśnij, dlaczego grochodrzew stanowi zagrożenie dla składu gatunkowego zbiorowisk
roślinnych w ekosystemach leśnych na terenach chronionych. W odpowiedzi uwzględnij
wpływ tego gatunku na warunki glebowe.

Grochodrzew wytwarza silny system korzeniowy który przyczynia się do wysuszania głębszych warstw gleby przez co inne organizmy mają gorszy dostęp do wody co powoduje ich wymieranie, dlatego grochodrzew nie może być sadzony w ekosystemach leśnych na terenach chronionych, ponieważ wypiera inne gatunki.

Proszę o pomoc.