Strona 1 z 1

zadania z pH

: 22 sty 2012, o 16:45
autor: czat25
Proszę o pomoc w rozwiązaniu 2 zadań związanych z obliczaniem pH roztworów.

1. Zmieszano równe objętości kwasu solnego o pH=4 i wodorotlenku sodu o pOH=3. Ile wynosiła wartość pH otrzymanego roztworu?

odp. pH=10,65.

2. Zmieszano 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,1 mol/dm3 i 500cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 0,02 mol/dm3. Oblicz pH otrzymanego roztworu.

odp. pH= 1,78.

Z góry dziękuję

Re: zadania z pH

: 22 sty 2012, o 19:04
autor: Chromosom
1. skorzystaj z definicji pH
2. najpierw oblicz liczbę jonów w powstałym roztworze.

Re: zadania z pH

: 22 sty 2012, o 20:13
autor: czat25
zadanie 1
pH=-log[H+]
[H+}=10^(-pH)
[H+]=10^-4

pOH=3 więc pH=14-3=11
[H+]= 10^(-11)

Potem dodaje te stężenia jonów wodorowych i wychodzi mi, że pH jest równe 4.
w odpowiedziach mam 10.65. Proszę powiedzieć co robię źle.

Re: zadania z pH

: 22 sty 2012, o 21:02
autor: Batha
czat25, nie uwzględniasz rozcieńczenia, oraz reakcji zobojętnienia.

Re: zadania z pH

: 22 sty 2012, o 21:20
autor: maninblack
czat25 pisze:Proszę o pomoc w rozwiązaniu 2 zadań związanych z obliczaniem pH roztworów.

1. Zmieszano równe objętości kwasu solnego o pH=4 i wodorotlenku sodu o pOH=3. Ile wynosiła wartość pH otrzymanego roztworu?

odp. pH=10,65.

2. Zmieszano 100cm3 roztworu KOH o stężeniu 0,1 mol/dm3 i 500cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 0,02 mol/dm3. Oblicz pH otrzymanego roztworu.

odp. pH= 1,78.

Z góry dziękuję
Zad 1
10-4=0,0001 [H+] a 10-3=0,001 [OH-]
Z tego wynika, że w nadmiarze jest zasady.
HCl + NaOH NaCl + H2O
0,001-0,0001=0,0009
0,0009:2=0,00045

- log[OH-]=-log[0,00045 ]=3,35
ph+pOH=14
pH=14-pOH
pH=14-3,35=10,65

a na drugie nie mam czasu, ale oblicz stężenie molowe zasady i kwasu, zwróć uwagę, że jonów H+ w kwasie jest dwa razy więcej. Patrzysz co w nadmiarze, uwzględniasz objętości i liczysz ph.

Re: zadania z pH

: 30 sty 2012, o 12:26
autor: LinKaDr
zadanie 2:

2KOH + H2SO4 K2SO4 + H2O
Dane: 0,1 dm3 0,5dm3
0,1M 0,02M
Obliczam liczbę moli:
0,01mola 0,01mola
reagują stechiometrycznie (2 razy więcej zasady przereaguje)
0,01 0,005
Pozostanie w takim razie 0,01 - 0,005= 0,005 mola H2SO4

Ckwasu = 0,005/v2= 0,005/0,1+0,5dm3= 0,0083 M

H2SO4 2H+ + SO42-
0,0083 2*0,0083 0,0083

pH=-log(2x0,0083)= - log (0,0166)=1,7798~1,78