Strona 1 z 1

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji

: 20 maja 2020, o 14:22
autor: Karminowa12
hej, czy ktoś mógłby mi pomóc w tym zadaniu?
10dm3 mieszaniny dwoch gazów oznaczono umownie literami X i Y i umieszczono w pojemniku o stałej objętości 10 dm3 w pewnej stałej temperaturze, Po zainicjowaniu reakcji w naczyniu ustalił się stan równowagi dynamicznej 2X+Y-->2W (wszystkie substancje są gazami) Oblicz wartość stałej równowagi reakcji, jeśli wiadomo, że stężenie produktu oznaczonego umownie literą W, w stanie równowagi wynosiło 0,005mol/dm3, a substraty X i Y użyte do reakcji zmieszano w stosunku molowym 3:1.Objętości gazów odmierzone były w warunkach normalnych.
odp. K=3,48
nie potrafię znaleźć błędu, w moich obliczeniach wyszło że stęzenie równowagowe X =0,0275, y=0,0075, w=0,005 i K=4,47
Będę wdzięczna za każdą wskazówkę