Strona 1 z 1

Równanie reakcji otrzymywania acetofenonu z benzenu i kwasu octowego

: 10 maja 2021, o 14:52
autor: gaba30599
Napisz równania reakcji otrzymywania acetofenonu z benzenu i kwasu octowego. Poddaj
acetofenon reakcji z:
a) nadmiarem metanolu katalizowanej kwasem;
b) cyjanowodorem;
c) hydrazyną.