Strona 1 z 1

Obliczenie strumienia ciepła - zadanie ze zb.zad Pudlika

: 20 wrz 2017, o 14:35
autor: Huber89
Zadanie 5.9
Sprężarka zasysa, w warunkach ustalonych w czasie, strumień powietrza wynoszący 180 kg/h. Powietrze dopływa do maszyny z prędkością 14 m/s i entalpią jednostkową 16 kJ/kg, a opuszcza ją z prędkością 7 m/s i entalpią 103 kJ/kg. Dostarczana powietrzu przez tłok sprężarki mechaniczna moc wewnętrzna wynosi 25 kW. Jaki strumień ciepła odbiera od ścianek cylindra woda chłodząca?
Odp: Q = −18,46 kW
Mi wychodzi tak:

DANE:
m = 180 kg/h
v1 = 14 m/s
I1 = 16 kJ/kg
v2 = 7 m/s
i2 = 103 kJ/kg
P = 25kW
Q= ?

Powietrze wlot:
16 kJ/kg * 180 kg/h = 2 880 kJ/h = 0,8 kW

Powietrze wylot:
103 = 180 = 18 540 kJ/h = 5,15 kW

Obliczenie energii kinetycznej:
Ek = 1/2 * (0,05 * 7^2) = 1,22W (wartość pomijalna)

Edost = Ewypr
Edost = 25 kW + 0,8 kW = 25,8 kW
Ewypr = 5,2 + Q

Q = 25 kW + 0,8 kW - 5,2 k W = 20,6 kW

W którym miejscu popełniam błąd?

Re: Obliczenie strumienia ciepła - zadanie ze zb.zad Pudlika

: 21 wrz 2017, o 09:21
autor: Adax82
Bilans strumienia energii ( czyli bilans mocy, bo energię odnosimy do przepływu w ciągu jednej sekundy ):
Ewprowadzona = Ewyprowadzona
E1 + mw12/2 + L = E2 + mw22/2 +Q
Q = E1 + mw12/2 + L - E2 - mw22/2
Strumień energii kinetycznej gazu przed i za sprężarką jest faktycznie pomijalny ( trzy rzędy mniejszy od pozostałych strumieni ).

Q = E1 + L - E2
Q = 0,05*16 + 25 – 0,05*103 = 20,65 kW

Nie widzę tu błędu u Ciebie