Strona 1 z 1

zadanie genetyka roślin

: 13 sty 2011, o 14:59
autor: solton021987
Witam mam problem. Niedługo muszę poprawić kolokwium i mam kilka przykładowych zadań do rozwiązania, problem w tym, że nie łapie jak je rozwiązać. Proszę o pomoc
zad.1.
Analizowano kształt owoców dyni. Po skrzyżowaniu dyni spłaszczonej z wydłużoną otrzymano w F1 mieszańce o owocach spłaszczonych, które po samozapyleniu rozszczepiły się w stosunku: 9 spłaszczonych, 6 okrągłych i 1 wydłużony. z 5400 roślin o owocach spłaszczonych w F2 zebrano nasiona i wysiano na oddzielnych poletkach na ilu poletkach wystąpi rozszczepienie i w jakim stosunku?
zad.2.
Na podstawie podanych informacji obliczyć:
a)zmienność spowodowaną dominowaniem genów,
b)zmienność środowiskową
Odziedziczalnośc senso stricto równa jest 0.4 , zmienność ogólna (fenotypowa) wynosi 500kg2 , ogólna zmienność genetyczna 200kg2 , natomiast zmienność spowodowana epistazą równa jest zero.
zad.3.
Oblicz odległość w morganach dwóch par genów sprzężonych : a (owoce wydłużone) i A (owoce pełne), oraz b (zielone) i B (czerwone), u papryki. wykonano krzyżowanie w rośliny o owocacg wydłużonych i zielonych z rośliną o owocach pełnych i czerwonych. F1 było jednolite o owocahc pełnych i czerwonych. Rośliny F1 poddano krzyżowaniu testowemu, w wyniku którego otrzymano: 1200 osobników o owocach pełnych i czerwonych, 54 osobników o owocach pełnych i zielonych, 41 o owocach wydłużonych i czerwonych, oraz 1180 o owocach wydłuzonych i zielonych.
zad.4.
U wyki siewnej berwa liścieni dziedziczy sie według typu Zea. oblicz wartość x2 dla mieszańców F2 wyki siewnej. czy doświadczenie zostało wykonane poprawnie?
i tu taka tabelka:
Częstotliwość: stwierdzona
Fenotyp liścieni w F2:
-pomarańczowe:1109
-pośrednie:2167
-zielone:1068
Suma:4344
zad.5.
Na podstawie podanych informacji obliczyć:
a) zmienność spowodowaną epistazą
b) zmienność środowiskową
Odziedziczalność senso stricto równa jest 0.2, zmienność ogólna (fenotypowa) wynosi 600kg2, ogólna zmienność genotypowa 300kg2, natomiast zmienność spowodowana dominowaniem genów równa jest zero.

Nom to tyle zadań z którymi sobie nie radzę proszę łaskawych ludzi o rozwiązanie.