Strona 1 z 1

Oblicz częstość urodzenia się zdrowej dziewczynki rodzicom wskazującym brachydaktylię

: 10 sty 2019, o 18:34
autor: Cerro
Witam. Mam do zrobienia zadania z genetyki i niestety nawet nie wiem jak się za nie zabrać. Mogę liczyć na waszą pomoc?
1. Matka ma grupę krwii A, M, K (+) i jest wydzielaczem, a ojciec -B, N, K (-), niewydzielacz. Które z dzieci może być dzieckiem tych rodziców i dlaczego:
AB, M, K(+), Wydzielacz
0, MN, K (-) Niewydzielacz
A, N, K (+), wydzielacz

2. Podać częstość w drugim pokoleniu osoby z brachydaktylią i alkaptonurią, przy założeniu, że obie cechy są sprężone autosomowo i występuje 10% wymiany.

3. Jaki będzie stosunek liczby córek do synów, jeżeli matka obciążona jest recesywnym genem letalnym sprzężonym z chromosomem x?

4. Obliczyć częstość urodzenia się zdrowej dziewczynki rodzicom wskazującym brachydaktylię, jeżeli w danej populacji cechy tej nie wykazuje 96% osobników